Ekonomi

Ekonomi Lisans Programı

Ekonomi, tüketicilerin, firmaların ve devletlerin; bireyleri ve toplumları yaygın olarak etkileyen üretim, dağıtım ve tüketim olgularını inceler. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında gündeme gelen işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular Ekonomi’nin inceleme alanına girmektedir. ÖzÜ Ekonomi Lisans Programı’nın temel amacı, birey ve firmaların davranışlarından uluslararası ekonomik ilişkilere kadar her düzeyde toplumsal ve ekonomik ilişkinin anlaşılması ve bilgiye dönüştürülmesi için gerekli temel iktisadi bilgi ve kuramların öğrencilere verilmesidir. Temel kuramsal bilgilerin yanı sıra, pratik beceriler ile de donanmış olan ÖzÜ mezunlarının çalışma hayatında aranılan ekonomistler olmaları hedeflenmektedir.

 

“İktisadi olgular ile toplumsal olgular arasındaki ilişki düşünüldüğünde ekonomi, hemen her iş kolu hakkında bilgi birikimine gereksinim duyulduğu bir daldır. Günümüz ekonomilerinin karşı karşıya kaldığı krizler ve bunların yaygın etkileri de dikkate alındığında çok sayıda iyi yetişmiş ekonomiste duyulan gereksinimin arttığı ortadadır. Bu programı yapılandırırken amacımız, sadece iktisadi olguları özümleyebilen ve ekonominin itici gücü olabilecek mezunlar yetiştirmek değil, aynı zamanda, hızla büyüyen ve ihtiyaçları değişen ekonomimizi doğru yönlendirebilecek, çeşitli iş kollarının gereksinimlerini karşılayabilecek, yeni işler geliştirme ve yeni iş alanları açma yeteneğine sahip ekonomistler yetiştirmektir. Ekonomi programından mezun olacak öğrenciler, alacakları titiz ve kapsamlı eğitim ile analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirecek ve eğitimleri esnasında öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulacaklardır. Böylece, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde aranılan seçkin liderler olacaklardır." 

Yrd. Doç. Dr. Başak Altan

Ekonomi Doktorası,

The University of North Carolina, Chapel Hill, 2010

Bölüm Başkanı Mesajı

Bireyler, şirketler ve uluslararası rekabetin artarak devam ettiği küreselleşme sürecinde ekonomik dengeleri analiz ederek strateji oluşturmak günümüz iş dünyasında başarılı olmanın en temel koşuludur. Farklı piyasa yapılarının analizinden uluslararası ticaret koşullarına, Merkez Bankası kararlarından ekonomik değişkenleri tahmin etme yöntemlerine kadar geniş bir spektrumda yer alan konular ekonomi biliminin temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bu zengin çerçeveyi dört sene boyunca analiz etme imkânına sahip olacak ekonomi bölümü öğrencileri, iş dünyasının ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Prof. Dr. Ümit Özlale

Bölüm Başkanı

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99