Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nda temel matematik, fizik, bilgisayar programlama, olasılık, istatistik, deterministik ve rassal yöneylem araştırması teknikleri, üretim planlama, benzetim (simülasyon), kalite kontrol teknikleri derslerinin yanı sıra finans, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, karar destek sistemleri, hizmet ve üretim operasyonları yönetimi alanlarında ileri düzey dersler sunulur. Lisans programının ilk iki yılında alınacak temel derslerden sonra, öğrenciler farklı sektörler konusunda bilgi edinmek için staj programlarına devam etmeye, üçüncü yıldan itibaren çeşitli uzmanlık alanlarında derinleşecekleri seçmeli dersler almaya başlarlar. Üçüncü yılın sonunda yapılacak stajı takip eden dördüncü yılda, seçilen uzmanlık alanına göre, ileri seviye ve güncel teknolojileri kapsayan seçmeli dersler alır ve uygulamalı bir proje yaparlar. Programdan mezun olan öğrenciler üretim planlama, kalite kontrol, finansman analizi, yazılım uygulama danışmanlığı ve tedarik zinciri tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

Bölüm Başkanı Mesajı

Endüstri mühendisleri sayısal modeller ve teknikler kullanarak, sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu karmaşık sistemleri tasarlar ve daha iyi işlemesini sağlarlar. Bu sistemler üretim, hizmet, sağlık, enerji gibi alt başlıklarda karşımıza çıksa da, ortak özellikleri çevre ile entegrasyonu yüksek, çok sayıda faktörün etki ettiği, kısıtlı kaynaklar altında, bazen farklı amaçların da gözetildiği, çok değişkenli karar problemleri içeren sistemler olmalarıdır. Büyük bir metropolün trafik sisteminin iyileştirilmesi, piyasaya yeni çıkan bir ürünün fiyatının belirlenmesi, bir havayolunun uçuş ağının karı maksimize edecek şekilde oluşturulması, hastanelerde ameliyathane çizelgelerinin hastaların en fazla faydalanacağı şekilde düzenlenmesi, bir finans kuruluşunun getiriyi maksimize edecek şekilde ürün portföyünün belirlenmesi, bu problemlere örnek olarak verilebilir. Bu gibi karmaşık karar problemleri için temel metodolojilerin ve güncel teknolojilerin sınırlarını zorlayan çözümler geliştirmek ve somut toplumsal etki yaratmak endüstri mühendisliğinin asıl ilgi alanıdır.

Endüstri mühendisliği son derece interdisiplinler bir alandır ve ÖzÜ’de biz bu geniş yelpaze içinde toplumun ve iş dünyasının güncel taleplerine uygun olarak tasarladığımız ders programının yanında dört alanda -Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Karar Destek Sistemleri, Finans- uzmanlaşmalarına imkân tanıyarak aranılan, yüksek profilli mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yöneylem araştırması, iş analitiği, üretim sistemleri, hizmet yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında uzman, seçkin akademik kadromuz ile öğrencilerimize kapsamlı ve dünya standartlarında bir eğitim sunmanın yanı sıra, gelecekte ortaya çıkacak yeni fırsatları değerlendirebilmeleri için gerekli vizyonu da kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Yrd Doç. Dr. Okan Örsan Özener

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99