Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı yenilikçi ürün ve hizmet sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesinde liderlik yapabilecek, girişimci ve mesleki anlamda yetkin tasarımcıların yetiştirilmesine odaklanmıştır. Program hem içerik hem de yapısal olarak yenilikçidir ve mevcut endüstri ürünleri programlarından farklıdır. Etkileşim tasarımı anlayışı, araştırma odaklılık ve stratejik tasarım yönetimi ile desteklenerek ÖzÜ’deki endüstriyel tasarım lisans eğitim programının ana ekseni haline getirilmiştir. Buna ek olarak lisans programınının yapısı, öğrencilerin farklı endüstriyel sektörlerde veya tasarım alanlarında uzmanlaşabilecekleri alt/ yan alanları da içerecek bir esnekliğe sahiptir. Eğitim topluma, çevreye, ulusal ve küresel paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlılık çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Mezunların tasarım bilgi ve becerilerini yetkin bir şekilde kullanabilecek, üst düzeyde yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerine sahip profesyoneller olmaları amaçlanmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı Kariyer Olanakları

Üstün nitelikli, tercih edilen, kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesini üstlenen endüstriyel ürün tasarımcılarının çalışma alanları oldukça geniştir. Mühendislik, işletme, pazarlama ve görsel sanatlar gibi birçok disiplinle ilişki içindeki endüstriyel tasarımcıların çalışma alanlarından bazıları şöyledir:

• İmalat sanayiinin tüm sektörlerinde (beyaz eşya, otomotiv, vitrifiye, mobilya, züccaciye vb.) faaliyet gösteren şirketlerin ürün tasarımı, Ar-Ge ve pazarlama birimleri

• Hizmet, etkileşim ve deneyim tasarımı alanları

• Endüstriyel tasarım müşavirlik, proje firmaları

• Stratejik tasarım ve ürün yönetimi alanları

• Perakende, etkinlik, reklam ve benzeri medya alanları

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı ana ekseni tasarım stüdyoları olan ve uluslararası düzeyde etkin olabilecek, yaratıcı endüstri ürünleri tasarımcısı yetiştirmeyi hedefleyen bir ders programına sahiptir. Özellikle esnek yapıda planlanan lisans ders programı seçme ders paketleri ile:

• Çeşitli Ürün Tasarımı (mobilya, ambalaj, otomotiv) alanları,

• Hizmet Tasarımı,

• Etkileşim Tasarımı,

• Tasarım Yönetimi

alanlarında uzmanlaşma olanakları sağlamaktadır.

Program;

• Ürün ve hizmet tasarımı bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilen,

• Girişimci ve lider,

• Yaratıcı ve yenilikçi,

• Mesleki etik ve yasal sorumluluklara sahip,

• Kendini sürekli geliştiren, yeni ve doğru bilgi ve beceriler edinen endüstriyel tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor. 

 

Öğrenciler lisans programının

• İlk yılında tasarımın temel prensiplerini öğrenecekleri ve temel becerileri edinecekleri dersleri,

• İkinci yılında tasarım stüdyoları eksenli olmak üzere malzeme, imalat yöntemleri, insan faktörleri ve tasarım tarihi gibi dersler,

• Üçüncü yılında interdisipliner yapıya sahip olan tasarım stüdyoları ekseninde tasarım stratejisi ve yönetimi ile ilgi alanların yanı sıra üniversitenin diğer bölümlerinden girişimcilik ve pazarlama gibi dersler,

• Dördüncü yılında ise tasarım stüdyosu ve bitirme projesi ekseninde uzmanlık pratiği ve portfolyo tasarımı, tasarımın korunması ve hukuki konular gibi dersler ilgili alanlar doğrultusunda seçmeli olarak verilir. 

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99