Girişimcilik

Girişimcilik Lisans Programı

Girişimcilik Lisans Programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, oluşturacakları yeni iş ve istihdam olanakları ile her anlamda kalkınmanın itici gücü olma görevini üstlenecek bağımsız, kurum içi ve sosyal girişimciler yetiştirmektir. 

Programda öğrencilerimize, önlerine çıkan fırsatları fark etmeleri ve sonrasında doğru analiz ederek, pazarlanabilir, kalıcı, ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürerek istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır.

Programımızda kendi işini kuracak veya halihazırdaki aile şirketlerini geliştirecek bağımsız girişimciler yanında, artan ve şiddetlenen rekabet ortamında, kuruldukları zamanki girişimci ruhu ve esnekliği yakalamak isteyen köklü ve büyük firmalarda değişim ajanlığı rolünü üstlenecek kurum içi girişimciler de yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Her anlamda büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan Türkiye’de, sosyal gelişim ve kalkınma konularında da girişimcilere ihtiyaç vardır. Programımızdan sosyal girişimcilerin yetişmesi de amaçlanmaktadır.

Bölüm Başkanı Mesajı

İster yeni bir şirket kurma ister mevcut şirketlerde yenilikler yaratma bağlamında olsun girişimcilik, önemli bir ekonomik, teknolojik ve kültürel süreçtir. Girişimciliğe duyulan ihtiyaç özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde net olarak görülür.  Öte yandan, girişimcilik faaliyetlerinin gelişebilmesi için, öncelikle iyi eğitimli ve yetenekli girişimcilere ihtiyaç vardır. Özyeğin Üniversitesi’nde bu girişimcilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Lisans programımız işte tam da bu misyonu yerine getirmek, gerek kendi kariyerlerinin gerekse şirketlerinin, sektörlerinin ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek başarılı girişimcilere ilham verip onları eğitmek üzere tasarlanmıştır.

Doç. Dr. Steven H. Seggie

Bölüm Başkanı

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99