Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren havacılık sektöründe, ekonomik ve etkin bir uçuş hizmetinin emniyetli bir biçimde gerçekleştirilmesinde en önemli unsurlardan birisi de alanında eğitim almış, donanımlı, araştırmacı, yeniliklere açık ve vizyon sahibi insan faktörüdür.

Misyonumuz; ulusal ve uluslararası havacılık örgütleri ve kuruluşlarının standartları doğrultusunda ve havacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan programlar çerçevesinde lisans düzeyinde eğitim vererek, hem yurt içi hem de yurt dışında tercih edilen insan kaynağını yetiştirmektir.

Fakültemizde sadece ülke içinden değil, çevre ülkelerden gelecek öğrencileri de kabul ederek, bölgenin uluslararası düzeyde kabul edilebilir bir havacılık eğitim merkezi olması amaçlanmaktadır.YL ve Doktora derecelerini Havacılık Yönetimi alanında alan Dr. Hatice Küçükönal, Anadolu Üniversitesi  Sivil havacılık Yüksekokulunda  öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptıktan sonra 2011 yılında Özyeğin Üniversitesi’ nde SHYO Müdürü  olarak göreve başlamış ve “Havacılık Yönetimi” ve “Pilot Eğitimi Lisans” programlarını açarak Üniversitede havacılık eğitimlerini başlatmıştır.

Dr. Küçükönal’ın çalışma ve araştırmaları hava taşımacılığı yönetimi, havaalanı faaliyetleri, havacılık güvenliği, havaalanı planlaması ve yönetimi üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Küçükönal’ın ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan ve yayınlanan bildirileri, hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleleri bulunuyor. Türkiye’de havacılık sempozyumların’da danışma ve bilim kurulu üyesi, Tübitak ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen ve yayınlanan iki projede araştırmacı olarak yer alan Dr. Küçükönal, akademik çalışmaların yanı sıra, Devlet Planlama Teşkilatı 8. ve 9. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında Oluşturulan Hava Taşımacılığı Özel İhtisas Komisyonları ve Ulaştırma Bakanlığı SHGM’nce 2004 Türkiye İktisat Kongresi için hazırlanan rapor ile ilgili oluşturulan çalışma komitesinde de üye olarak görev yaptı.

2012 yılında YÖK ve SHGM arasında imzalanan bir protokol kapsamında oluşturulan Sivil Havacılık Üst Komisyonu üyesi,  Eğitim Çalışma Grubu üyesi ve Pilot Eğitimi Alt Çalışma Komisyonu başkanı olarak komisyon çalışmalarında yer almaktadır.

hatice.kucukonal@ozyegin.edu.tr 

Dr. Semih Soran lisans derecesini 1998 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği, yüksek lisans derecesini 2004 yılında İnönü Üniversitesi Yönetim Organizasyon ve 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden, doktora derecesini 2011 yılında İnönü Üniversitesi Yönetim Organizasyon bölümünden aldı. 1999 yılında Kara Havacılık Uçuş Akademisinden pilot olarak mezun olduktan sonra 2011 yılına kadar öğretmen pilot olarak çeşitli görevlerde bulundu. Dr. Semih Soran’ın araştırmaları pilotlar üzerindeki stres faktörlerinin yönetilmesi ve duyguların organizasyonel performans üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaştı.

semih.soran@ozyegin.edu.tr

1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılında Kara Havacılık Okulu’ndan Pilot olarak mezun olduktan sonra 1972- 1987 yılları arasında TSK’da Öğretmen ve Kontrol Pilotu, 1990-2011 yılları arasında Kaptan Pilot olarak birçok havayolu şirketinde görev aldı; bu süre zarfında toplamda 15.000 saat uçuş yaptı.

bulent.aksum@ozyegin.edu.tr

Dr. Çağlar Üçler, İstanbul Özel Alman Lisesi’ni bitirdikten, sonra Almanya’ya giderek Münih Teknik Üniversitesi’nde (TUM), Makine Mühendisliği ile Hava ve Uzay Araçları Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans birleşik eğitimini tamamladı. Eğitimine devam ederken DASA Askeri Hava Araçları ve TUM bünyesinde Ariane Roketleri’nin geliştirmesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra bilgisayar destekli mühendislik alanında, savunma, havacılık, otomotiv ve enerji sektörlerinde, FIGES, Aselsan, TSK, STM, TEI, Rolls Royce Marine, Blue Origin, Mercedes Benz Turk, Ford, Cummins Engine ve UZEL gibi kurum ve firmaların çeşitli projelerinde görev aldı. FIGES şirketinin genel müdür yardımcısıyken SASAD ve TAYSAD üyesi olan birçok firmaya da çeşitli danışmanlık ve eğitimlerin verilmesinde rol oynadı. FIGES’de çalışmaya devam ederken Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi’nde Eş Zamanlı Mühendislik alanında doktorasını tamamladı. Akabinde ARITAŞ şirketler grubunda çalış- maya devam eden Çağlar Üçler, mühendislik kaynaklarının yönetilmesi ve yeniden yapılanması ile Almanya Kanalının kurulmasını gerçekleştirdi. Özyeğin Üniversitesi’nde Sivil Havacılık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Çağlar Üçler, eş zamanlı mühendislik, Ar-Ge ve müşteri ilişkileri, şirket yeniden yapılanması ve bilgisayar destekli mühendislik ile benzetim teknolojileri alanlarında araştırmalarına devam etmektedir.

caglar.ucler@ozyegin.edu.tr

Luis Martín-Domingo, lisans derecesini 1994 yılında Universidad Politecnica de Madrid’te (İspanya) Uçak Mühendisliği üzerine, yüksek lisansını 1998’de Cranfield Üniversitesi’nde (İngiltere) Hava Taşımacılığı Yönetimi ve doktora derecesini  2016 yılında Las Palmas  Üniversitesinde (İspanya) tamamladı. Martín-Domingo, Avrupa ve Çin’deki havayollarının ve havaalanlarının pazarlaması ve dağıtımı alanlarında 10 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce, Pekin’de (Çin) Eseune İşletme Okulu’nda ders veren Martín-Domingo, halen Toulouse, Fransa’da bulunan Paul Sabatier Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim görevlisidir. Martín-Domingo, iş dünyası ve akademik dünya arasında yenilikçi bağlar kurmayı kendine misyon edinmiştir.

luis.martin@ozyegin.edu.tr

Özge Peksatici lisans derecesini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, Yüksek Lisans derecesini ise 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Pazarlama üzerine tamamladı. Türkiye’deki havayolu şirketlerinin rekabet stratejilerini ele alan tezini verdikten sonra, Onur Air bünyesinde “Management Trainee” (yetiştirilmek üzere yönetici adayı) olarak işe başladı. Havayolu İşletme anlayışını her açıdan öğrenmek için 2 sene boyunca şirketin farklı departmanlarında görevler aldı. Bankacılık ve Dış Ticaret alanlarındaki deneyimleriyle birlikte toplamda 5 seneden fazla iş hayatı deneyimine sahiptir. 2013 yılında ise Cranfield University’de (İngiltere) Hava Taşımacılığı Yönetimi alanında ikinci Yüksek Lisans derecesini almıştır.

ozge.peksatici@ozyegin.edu.tr

Selin Kahraman, ilk lisans derecesini 2011 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Çift Anadal Programı (ÇAP) kapsamında ikinci lisans derecesini ise 2012 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden alarak mezun olmuştur. 2012 yılında lisans öğrenimi ile eşzamanlı olarak, Endüstri Destekli Bitirme Tezi Projesi kapsamında Arçelik-Lg Klima San. işbirliği ile proje bazlı olarak çalışmıştır. Lisans mezuniyetinin hemen ardından, Kale Havacılık’ta Ar-Ge Mühendisi ünvanı ile çalışmaya başlamıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ait Turbojet Motor Geliştirme Projesi’nde; Motor Çevrim Tasarımı ve Performans Analizi, Aerodinamik Tasarım ve CFD Analizi konularında iki yıl süre ile görev almıştır. Eş zamanlı olarak Lisansüstü Eğitimi’ne İTÜ Makine Müh., Isı-Akışkan dalında başlamış ve halen devam etmektedir.

selin.kahraman@ozyegin.edu.tr

Gökalp, lisans derecesini 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden almıştır. 2010-2014 yılları arasında Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu Teorik Bilgi Öğretici, 2014-2015 yılları arasında Atlantik Uçuş Okulu’nda Baş Yer Öğretici olarak görev almıştır.

pinar.horasanli@ozyegin.edu.tr

Bahadır TANYOLAÇ lisans derecesini 1993 yılında Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği (Yön Eylem Araştırma) bölümünden almıştır. 1996 yılında Kara Havacılık Okulu/Ankara’da “Helikopter Pilot Eğitimi”ne başlamıştır. Deniz Kuvvetleri’nde görev yaptığı süre içerisinde yurt içinde ve yurt dışında, muhtelif görevlerde, deniz helikopterleri, sistemleri ve uçuş teçhizatlarının teminine yönelik projelerde yer almıştır. Yüksek lisans derecesini 2008 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Bilim ve Teknoloji Stratejileri” bölümünden almıştır. Yüksek Lisans tez programını “Nano Teknolojiye Ülkesel Stratejik Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?” konusu ile tamamlamıştır. 

bahadir.tanyolac@ozyegin.edu.tr

Cem Ersöz lisans derecesini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği, yüksek lisans derecesini 2014 yılında Westminster Üniversitesi Hava Taşımacılığı Planlaması ve Yönetimi bölümünden almıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi fizik laboratuvarlarında öğrenci asistan olarak, mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi fizik laboratuvarlarında 2 yıl süreyle tekniker olarak çalışmıştır. Askerlik görevini 2009 yılında yedek subay olarak yerine getirdikten sonra MNG Havayolları'nda Uçak Yükleme Uzmanı olarak 3 yıla yakın bir süre görev alan Cem Ersöz, bunlardan başka çeşitli şirketlerde lojistik ve pazarlama üzerine de kısa süreli görevler üstlenmiştir. Cem Ersöz yüksek lisans tezinde ekonomik durgunlukların havayolu şirketlerine olan etkilerini incelemiş ve araştırmalarını havacılık ekonomisi alanında devam ettirmek istemektedir.

cem.ersoz@ozyegin.edu.tr

Lisans derecesini 2007 yılında Lodz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans derecesini ise 2010 yılında yine Lodz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2007 yılından beri İngilizce ve İletişim öğretmeni olarak görev yapıyor. Türkiye'ye gelmeden önce, Polonya'da kendi dil okulunu ve çeviri ofisini işleten Chrzan, 2012 yılında İstanbul'a geldikten sonra havacılığa ve bu alandaki iletişim örüntülerine tutku duymaya başladı.  Bu süre zarfında Havacılık İngilizcesi Sınav Merkezi dil okulunda ve serbest olarak, kaptanları, yardımcı pilotları ve pilot adaylarını ICAO Level 4, TOEFL, IELTS, TOEIC gibi İngilizce yeterlilik sınavlarına hazırladı ve çeşitli havayollarındaki karmaşık işe alım süreçleri konusunda pilot adaylarına yardımcı oldu. Halen Özyeğin Üniversitesi'nde Havacılık İngilizcesi, Konuşma Becerileri I ve II, Havayolu İşe Giriş Hazırlığı ve İletişim dersleri vermekte olan Chrzan,  yakın gelecekte kendisini havacılık sektöründeki araştırmalara adamayı ve bu alanda bir doktora programına başlamayı planlıyor.

weronika.chrzan@ozyegin.edu.tr

Bakkaloğlu, lisans derecesini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği’nde askerliğini tamamladıktan sonra, Portland State Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’na başlayan Bakkaloğlu, 1983 yılında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı. Uzun yıllar Suudi Arabistan Havayolları’nda hizmet veren Bakkaloğlu, buradaki kariyeri süresince farklı departmanlarda Satın Alma Uzmanı, Üretim Planlama Uzmanı, Yönetici, Eğitmen ve Baş Danışman gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1998 yılında General Electrics’in Six Sigma eğitim projesine katılan Bakkaloğlu, havayolunda Teknik Hizmetlere ilişkin önemli bir programın hazırlanıp hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynadı. Bakkaloğlu 2005 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Sakarya ve Okan Üniversitelerinde Süreç ve Kalite Yönetimi üzerine dersler veren Bakkaloğlu, aynı zamanda tekstil, elektronik ve hizmet sektörlerindeki pek çok lider kuruluşta Six Sigma programlarının hayata geçirilmesini sağladı.

kenan.bakkal@ozyegin.edu.tr

1961 tarihinde dünyaya gelen Lale Kaplan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve Hava Hukuku, İşbirlikleri, Rekabet Hukuku, Birleşme ve Devralma konularında uzmandır. Türk Hava Yollarında sırası ile Müşavir Avukatlık ve II.Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Ticaret departmanına geçtikten sonra 2003 -2007 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Bahreyn, Yemen ve Srilanka bölge direktörü olarak görev aldı. Türk Hava yollarından emekli olmadan önce Uluslararası İlişkiler ve ittifaklar Başkanı olarak Türk Havayollarının Star İşbirliğine katılımı projesini yönetip tamamladı. THY den emekliliği sonrası Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yapım ve Yatırım A.Ş de öncelikle Genel Müdür danışmanlığı sonra Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Çeşitli üniversitelerde havacılığın önemli konuları hakkında seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Hali hazırda Batı Hukuk Bürosunda ortak olarak serbest avukatlık hayatına devam etmekte ve Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda Hava Hukuku dersleri vermektedir.

lale.kaplan@ozyegin.edu.tr

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Yeşim Altuncu, uzmanlık sonrası eğitimini Londra Üniversitesi’nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi’nde ise klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi yapmıştır. Chicago Analiz Enstitüsü’nde analitik psikoterapi eğitimini bitiren Yeşim Altuncu, Marmara Üniversitesi’nde örgütsel davranış alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 15 yıldır çeşitli danışan gruplarında teorik ve pratik çalışmalarına devam eden Altuncu, stres ve travma kaynaklı ruhsal rahatsızlıklar ile ilgili yetişkinler ve ergenlere yönelik bireysel danışmanlık ve eğitim grupları düzenlemektedir. Halen, V.K.V Amerikan Hastanesi, MedAmerikan Polikliniği’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Kanser, kısırlık gibi yaşam kalitesini etkileyen her türlü fiziksel problemin yaratacağı psikolojik sorunlarla ilgilenmekte, konu ile ilgili akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadır. Şirketlerin organik yapılar olduğunu benimseyen Sn. Altuncu şirket kültürüne uygun ve özgün eğitim ve değerlendirme çalışmalarına devam etmekte, bu kapsamda çalışan verimini arttırma, değerlendirme merkezi, geliştirme merkezi gibi uygulama yöntemlerini geliştirmektedir. Buna paralel olarak, 2010 yılından beri Türk Havayolları kabin ve kokpit ekipleriyle ilgili performans ve işe alım süreçlerine yönelik psikolojik değerlendirme kriter ve uygulamalarının oluşturulması ile eğitimcinin eğitiminin verilmesi çalışmalarında yer almıştır. yesim.altuncu@ozyegin.edu.tr

"Ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme, beraberinde, bu alanda eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkardı. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacı ile yeni havayolu şirketlerinin pazara girmesi, şirketlerin filolarının büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da arttı. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin, havacılık sektörünün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

Yard. Doç. Dr. Hatice KÜÇÜKÖNAL 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99