İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, öğrenmeyi öğreten, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı düşünceyi geliştiren diğer programlar ile iş birliğine olanak sağlayan esnek bir program olarak düzenlenmiştir. Ana temasını ve misyonunu oluşturan çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürebilirliği önemseyen iç mimarlar yetiştirmeye öncelik vermektedir. Program, mezunlara sadece mekânsal tasarım, ürün ve malzeme için değil, tüm tasarım ve üretim süreçlerinde “sürdürülebilir tasarım” yaklaşımını güncel teknoloji ile bütünleştirerek tasarımlara yansıtabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. “Sürdürülebilir tasarım” yaklaşımı içerisinde ele alınan yeniden kullanım, deneysel sürdürülebilirlik, yaratıcı sürdürülebilirlik, sürdürülebilir değer, sürdürülebilir inovasyon, sürdürülebilir üretim-servis sistemleri, sosyal bağlamda tasarım ve dönüşüm için tasarım kavramlarına hâkim, yenilikçi ve yaratıcı bilgi becerisine sahip, öğrendiklerini uygulayabilen iç mimarlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Program, daha iyi yaşam çevreleri üretmek için çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda kapsamlı araştırmalarla, kuramsal ve uygulamalı sorgulamalarla ve deneysel, eleştirel ve yaratıcı perspektifler ile tasarım bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı meslek seçiminde ilgi alanları

• Çevresel algıdaki dikkat,

• Fiziksel çevre ve bileşenlerine olan ilgi,

• Mekân tasarlamada kullanıcı özellikleri ve kullanıcıya özgü tasarım (memnuniyet),

• Yaratıcılık ve estetik,

• Ekip çalışmasında yer alabilme ve problem çözümüne odaklanabilme

biçimde sıralanabilir.

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 yıllık bir lisans programıdır. TM-1 puanı ile öğrenci alan programın öğrenim dili İngilizcedir. İlk iki yarıyılı Mimarlık Lisans Programı ile ortak oluşturulmuştur. Geniş bir yelpazede seçmeli ders olanakları sunabilecek olan programın ilk yılı temel tasarım, ‘anlatım teknikleri’, ‘sanat eğitimi’ ve ‘mimarlık kültürü’ derslerini içermektedir. İç mimari tasarım dersleri ikinci yılda başlamakta ve 8. yarıyılda mezuniyet projesi olarak verilmektedir.

Seçmeli dersler 3. yıldan itibaren başlamaktadır. Program kapsamında araştırma, büro ve şantiye olmak üzere 3 staj alanı yer almaktadır. Mezunlar uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçtikleri derslere göre diploma eklerine de sahip olabileceklerdir.

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Kariyer Olanakları

• Kendi tasarım ofislerini kurarak veya kamu ve özel sektör kuruluşlarının mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde,

• İç mekân ve bileşenleri olan diğer ürünlerin tasarım stüdyolarında,

• Pazarlama ve satış departmanlarında iç mekân tasarımında kullanılan tüm ürünlerin üretimini yapan veya ithalatını gerçekleştiren firmalarda tasarımcı, uygulamacı, kontrolör, danışman, şantiye sorumlusu,

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

• Sürdürülebilir tasarım konusunda bilgi ve beceriye ve sürdürülebilir gelişmeyi yönetebilecek özelliklere sahip,

• Kaynakların korunması ve yeniden kullanımına yönelik tasarım konusunda gereken hassasiyete sahip,

• “Bütüncül tasarım” ilkelerini anlayan,

• Piyasaların ve kullanıcıların dinamiklerini anlayan,

• Proje yönetimi donanımına sahip,

• Disiplinlerarası ve disiplinlerüstü ve takım içerisinde çalışma becerisine sahip,

• Tasarım konusunun sürekli evrim içerisinde olduğunu gören,

• Sürekli meslek içi eğitimle kendisini geliştiren donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, yenilikçi, girişimci, yaratıcı özelliklerin bir arada bulunduğu ve teknolojik altyapının yüksek imkânları ile iyi bir eğitim almak ve vizyon geliştirmek isteyen öğrencilerini beklemektedir. 

 

Piyasada gerçek projeler üzerinde çalışma olanağı sağlanması, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü iş birliği olanakları ve KOBİ’lerle proje stüdyoları ve stajlarda iş birliği yapılması programın güçlü yönlerini oluşturmaktadır. İngilizce eğitim-öğretim yapacak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı İngilizce eğitim ve öğretim yapan diğer bölümlerin lisans programları ile çiftanadal olanağı sağlayabilmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin diğer programları ile (Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı) karşılıklı etkileşim ve iş birliği mezunlara takım çalışması becerilerini kazandırmada etkili olmaktadır. Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Alanları geniş bir yelpazede farklı tasarım konseptleri içerisinde detaylandırılarak ele alınmakla birlikte, daha temel, üst başlıklar niteliğinde mekân, ürün ve malzeme tasarımı için kullanıcı araştırmaları ve mekân, ürün ve malzeme tasarımında sürdürülebilirlik araştırmaları olarak ele alınmaktadır.

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99