İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı Lisans Programı

Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin altında yer alan bu programın temel hedefi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan esnek modüler program yapısı sayesinde iletişim tasarımı disiplininin farklı uygulama ve çalışma alanlarına uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmaktır. Türkçe-Sosyal puan türünde sınava giren ve tasarım eğitimi almak isteyen öğrenciler için uygun bir seçenektir.

 

Öğrenciler

• Birinci yılda tasarımın temel prensiplerini öğrenecekleri, temel çizim ve bilgisayar kullanım becerileri elde edecekleri, fotoğraf ve video ile temel medyalar ile üretim gerçekleştirebilecekleri dersler,

• İkinci yılda tasarım stüdyosu, grafik tasarım, tipografi, animasyon, bilgi mimarisi ve ağ tasarımı, sanat ve tasarım tarihi ile ilgili bilgi edinebilecekleri dersler,

• Üçüncü yılda tasarım stüdyosu, etkileşimli ortam tasarımı, kullanılabilirlik temelleri, ilgilendikleri seçmeli dersler veya uzmanlaş- mak istedikleri konuya bağlı modülün kapsadığı seçmeli dersler

• Dördüncü yılda tasarım stüdyosu ve bitirme projesinin yanısıra tasarım ve inovasyon yönetimi, strateji geliştirme dersleri, ilgilendikleri seçmeli dersleri veya uzmanlaşmak istedikleri konuya bağlı modülün kapsadığı seçmeli dersleri alırlar. 

 

Mezunlarımız

En az 8 yarıyıl boyunca eğitim alan ÖzÜ öğrencisi;

• Yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmiş,

• 3 boyutlu enformasyon mimarisi kuran ve 2. boyutta temsil edebilen,

• Farklı teknolojik platformlarda çoklu ortam nesneleri üretebilen,

• Tasarım yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi sahibi,

• “Tasarımcı Vizyonu” kazanmış tasarımcı olarak mezun olacaktır.

 

cod.ozyegin.edu.tr

İletişim Tasarımı Lisans Programı

Yazı, ses ve görüntüden oluşan bilginin etkili şekilde sunulması amacıyla iletişim tasarımının ilkelerinin, teorilerinin ve deneyimlerinin anlaşılmasını ve farklı teknolojik uygulamalar üzerinden kavranmasını hedefleyen 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu amaçla öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yaratmak için gereken bilgi ve becerinin edindirilmesi hedeflenmektedir.

Grafik tasarımı, enformasyon mimarisi, interaktif arayüz tasarımı, çokluortam uygulamaları, yeni nesil iletişim teknolojileri, etkileşimli sergileme gibi kavramlar üzerine kurulan program, içeriği ile fakültenin diğer bölümlerini destekler ve ortak alanlar üzerinden desteklenir. Bu alanlarda çalışan kadromuz, akademik araştırmaları ile programın ileriye dönük gelişimine katkıda bulunurlar. Öğrencilerimiz iletişim tasarımı prensiplerinde güçlü bir altyapıya sahip olmanın yanısıra, modüler olarak kurgulanmış programımızda seçecekleri alanda derinlemesine bilgi kazanmış bir uzman olarak mezun olurlar. 

 

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

Programın vizyonu doğrultusunda, iletişim tasarımı alanında katılımcı, girişimci, kendi alanının ötesine geçip var olmayanı ortaya koyabilen, yenilikçi, araştırma ve uygulama yapabilen tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Minimum 8 yarıyılda edinecekleri altyapı ile mezunlar aşağıdaki sektör ve görevlerde kariyer yapabilirler:

• Yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen

• Teknoloji firmalarının AR-GE laboratuvarlarında araştırmacı

• Müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı

• Hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer 

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99