İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Dil Hazırlık Programı

İngilizce Dil Hazırlık Programı beş düzeyden oluşur: Temel, Temel Orta, Orta, İleri Orta ve İleri. İleri seviye koşullarını yerine getiren öğrenciler, İngilizce Dil Öğretim Okulunun yeterlik sınavını (Akademik İngilizceye Hazırlık Sınavı - TRACE) almaya hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin birinci sınıfa başlamalarına izin verilir.

Temel düzeyin sonunda öğrenciler:

Basit, bilgilendirici metinleri okuyup anlayabilirler.
Genel konular ile ilgili basit konuşmaları anlayabilirler.
Temel dilbilgisi yapılarını kullanarak basit metinler yazabilirler.
Genel konularda basit dilbilgisi yapılarını kullanarak konuşabilirler ve/veya diyalog kurabilirler.

Orta öncesi düzeyin sonunda öğrenciler:

Elektronik posta, mektup, web sayfası, biyografi, makale gibi metin türlerini okuyup anlayabilirler.
Diyalog, mülakat, televizyon ve radyo programı gibi farklı bağlamlarda geçen sözlü konuşmaları anlayabilirler.
Basit dilbilgisi yapılarını kullanarak farklı konularda metinler yazabilirler. Günlük hayatta karşılaşabilecekleri konular üzerine konuşabilir, diyalog kurabilir, grup içi fikir tartışmalarına katılabilirler.

Bu düzeyin sonunda öğrenciler:

Basit özgün metinleri okuyup anlayabilirler.
Radyo, televizyon programları, film gibi özgün konuşma metinlerini anlayabilirler.
Genel konularla ilgili rahat, anlamlı sözlü metinler üretebilir, akademik konular ile ilgili düşüncelerini, bakış açılarını dile getirebilirler.
Günlük hayatta karşılarına çıkabilecek konular üzerine karmaşık dilbigisi yapılarını kullanarak yazabilir, akademik konular ile ilgili görüşlerini yazılı olarak ifade edebilirler.

Bu düzeyin sonunda öğrenciler:

Karmaşık ve özgün metinlerin anafikirlerini kavrayabilir, metin yazarlarının bakış açılarını tespit edebilirler.
Akademik içerikli konuşmaları takip edebilir, akademik konularda konuşmalar yapabilirler.
Çeşitli akademik konularda makaleler yazabilirler.
Hem günlük hayatta karşılaşabilecekleri konularda hemde akademik konularda konuşabilir, fikir ve bakış açılarını sözlü olarak aktarabilirler.

Bu düzeyin sonunda öğrenciler:

Farklı konulardaki karmaşık ve özgün metinleri okuyup anlayabilir, farklı metin türlerini tespit edebilir, okudukları metinleri birbirleriyle karşılaştırabilirler.
Hem somut hem de soyut konularla ilgili konuşmaları anlayabilir, akademik konularda konuşabilir ve sunum yapabilirler.
İleri düzeyde bilbilgisi yapılarını kullanarak akademik konularda makaleler yazabilirler.
Hem günlük hayatta karşılaşabilecekleri konularda, hemde akademik konularda kendilerini sözlü olarak ifade edebilir, fikir ve bakış açılarını detaylı bir şekilde aktarabilirler.

  • Düzey Belirleme Sınavı
  • Düzey Değerlendirme

    MAT, LAT, MCD, Derslere devam

    Temel Düzey, Orta Öncesi Düzey, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey  kurslarını başarıyla tamamlayabilmek için:
    İleri Düzey programını tamamlamak için;

 

Derslere devam (%90)

 

Bileşen Yüzde
Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı (MAT) %20
Derslere Katılım Notu (CPG) %5
Kurs Günlüğüm (MCD) %15
Düzey Sonu Değerlendirme Sınavı (LAT) %60

İleri Düzey Programını Tamamlamak için;

Derslere devam (%90) 

  Yüzde
Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı 1 %30
Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı 2 %40
Konuşma Sınavı %15
Kurs Günlüğüm (MCD) %10
Derslere Katılım Notu %5


Özyeğin Üniversitesi tarafından kabul edilen dış sınavlarla ilgili bilgiler

Öğrenciler, her akademik yılın Güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce, Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu kanıtlayan belgeler ile birlikte yazılı olarak Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne başvurdukları takdirde, İngilizce Dil Öğretim Okulunun kararı ile akademik yılın başında ÖZÜ’deki lisans diploma programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

İngilizce Hazırlık Programından muafiyet koşulları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya İleri düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin'de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.1. Bölüm: TRACE'e Hazırlık

2. Bölüm: Okuma

3. Bölüm: Dinleme

4. Bölüm: Yazma1. Bölüm: TRACE'e Hazırlık

Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.2. Bölüm: Okuma

Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.3. Bölüm: Dinleme

Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 14-15 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır. İkinci kısım bir veya iki adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.4. Bölüm: Yazma

Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 400-450 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99