Lisans İngilizce Programları

Lisans İngilizce Dersleri

İngilizce Lisans Programı, öğrencilerin mevcut dilbilimsel, bilişsel ve akademik öğrenim becerilerini geliştirmeyi ve böylece onların tam donanımlı ve bağımsız birer üniversite öğrencisine dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefler. İngilizce lisans dersleri, öğrencileri hem teorik hem pratik bilgiler ile donatarak, onlara iş dünyası ve girişimcilik bağlamında karşı karşıya kalabilecekleri sosyal, çevresel ve ekonomik meseleler hakkında farkındalık kazandırmaya odaklanır.

 

 

İngilizce Lisans Programı, üniversite genelindeki bölümlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazeye uzanan dersler sunar. Programda aşağıdaki dersler sunulmaktadır:

ENG 101, öğrencilerin öğretim dili İngilizce olan bir okulda bağımsız öğrenciler olabilmeleri için kendilerine gerekli bilişsel, dilbilimsel ve akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Derste geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasında akademik yazı yazma becerileri (örn, açımlama (paraphrasing), özetleme, yanıtlama, alıntı ve kaynak belirtme vs) ve tartışma biçimindeki düşünümsel görevler yer alır.  

ENG 101, dünya çapında geçerliliği olan “sürdürülebilirlik” ve “iş etiği” konuları  bağlamında, özellikle iş dünyası ve çevre üzerinde durarak bu konularda öğrencilere gerekli bilgi ve farkındalığı kazandırmayı hedefler.

ENG 102 dersinde,  öğrencilerin öğretim dili İngilizce olan bir okulda bağımsız öğrenciler olabilmeleri için  gerekli bilişsel, dilbilimsel ve akademik becerilerin kazandırılması amaçlanır.

“Sosyal sorumluluk” ve “sosyal girişimcilik” konuları üzerinde duran ENG 102, öğrencileri söz konusu alanların psikolojik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönleri konusunda gerekli teorik ve pratik bilgilerle donatmayı hedefler. İşlenen konular arasında, bireysel sunumlar, resmi seminerler ve grup tartışmalarını içeren akademik konuşma becerilerinin yanı sıra,  taslak hazırlama, düzenleme, özetleme ve uygun APA stilini kullanarak kaynak belirtme gibi becerileri de kapsayan, problem-çözümüne yönelik makaleler gibi akademik yazılar yazma becerileri de yer alır.

ENG 103, ScOLa’da orta düzeyi tamamlayıp lisans programlarına başlamış olan öğrencilerin İngilizce’yi ileri-orta düzeyde hem yazılı hem sözlü olarak etkin ve profesyonel biçimde kullanarak  iletişim kurabilmesine yardımcı olmayı hedefler. ENG 103 dersinde, öğrencilerin çeşitli dil yapıları ve işlevlerinin yanı sıra, kendi alanlarındaki ve alanlarının dışındaki dersleri dinleyerek, ya da metin okuyup bu metinleri analiz ederek öğrendikleri kelime formlarını kullanıp gidimli (discursive) yazılar hazırlaması ve sözlü sunumlar yapması beklenmektedir. Bu dersin teması“Nüfus artışı” konusudur. 
ENG 104,  ENG 103’ü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, sorun çözümüne yönelik çeşitli makaleler yazabilmesi, bireysel resmi sunumlar yapabilmesi ve grup tartışmalarına katılabilmesi için ileri-orta düzey ve ileri düzey dil fonksiyonlarını ve gerek genel gerekse kendi alanlarına özgü metinler vasıtasıyla öğrendikleri akademik kelimeleri kullanarak hem yazılı hem sözlü İngilizce’de iletişim becerilerini etkin ve profesyonel bir biçimde geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu dersin teması “Eğitim” ve “kariyer” konularıdır.
Pilot Eğitimi öğrencileri için özel olarak tasarlanmış ENG 105 dersi, öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları durumları, diyalogları ve komutları dinleyip bunlara yanıt vererek, çeşitli dil fonksiyonlarını, yapılarını ve kelimelerini kullanmasını sağlamayı ve böylelikle öğrencilerin hem genel hem mesleki iletişim bağlamında İngilizce konuşma becerilerini iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Pilot Eğitimi öğrencileri için özel olarak tasarlanmış ENG 106 dersi, ENG 105’in devamı olup, öğrencilerin genel ve işle ilgili konularda havacılık topluluğu tarafından anlaşılabilecek şekilde doğru, açık ve akıcı iletişim becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin beklenmedik durumlar ve karışıklıklar karşısında dilbilimsel zorluklarla başa çıkabilmesini sağlamayı hedefler.
Mühendislik öğrencileri için tasarlanmış olan ENG 301 dersi, teknik tartışmalar ve bireysel sözlü sunumlar gibi özgüven arttırıcı görevler aracılığıyla öğrencilerin teknik İngilizce konuşma becerilerini ve topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.
ENG 302 dersi, mühendislik öğrencilerinin teknik yazı unsurlarını ve özelliklerini anlamasını, kullanım talimatları, kullanım kılavuzları, araştırma projesi teklifleri, proje raporları ve çalışma hayatındaki yazışmalarda kullanılan özgeçmiş, kapak yazısı, not vs gibi metinleri rahatlıkla hazırlayabilmesine yardımcı olmayı hedefler. Derste ayrıca öğrencilerin, bilimsel bir dergide yayınlanmış bir makalenin kalitesini anlayıp analiz edebilecek beceriye de ulaşması amaçlanır.
Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99