Mimarlık

Mimarlık Bölümü

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık / Mimarlık (İngilizce) Lisans Programları, öğrenmeyi öğreten, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı düşünceyi geliştiren esnek programlar olup; sanatı teknoloji ile bütünleştirmiş, sezgilerini ve duygularını tasarıma yansıtan, bununla birlikte tasarımlarının gerçek dünyada uygulanacağının bilincinde olan, çok yönlü, rekabet gücü yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedefl er. Bunlara ek olarak üniversitenin vizyonuna paralel bir anlayışla, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında olan girişimci mimarlar yetiştirmek fakültenin en önemli amaçlarından biridir.

 

Mimarlık Lisans Programı (Türkçe)

Teorik ve pratik alanlarda deneyimli ve dinamik bir akademik kadro ile yürütülen tasarım stüdyosu eksenli eğitimde, tasarım stüdyosunu besleyen teorik derslerle beraber, ilgi alanları ve uzmanlaşmak istenen konular doğrultusunda tercih edilebilecek zengin bir seçmeli ders havuzu imkânı da sunulur. Program, bir yandan keşfederek öğrenmeye, araştırmaya, esnek düşünmeye, problem çözümlemeye, mimarlıkla ilgili ve kentsel sorunları yorumlamaya yönlendirirken, diğer yandan yüksek lisans/doktora gibi eğitim sonrası seçeneklere de hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin, çevreye duyarlı ve enerji etkin mimarlık konusunda gereken hassasiyetle “bütünsel tasarım” ilkelerini benimsemiş, en küçük ölçekten kentsel ölçeğe kadar mimarlığın ilgi alanına giren konulara hâkim ve mimarlık mesleğinin sürekli evrim içinde olduğunu gören ve küreselleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu dinamikleri anlayan meslek mensupları olmaları hedefl enmektedir.

Mimarlık Lisans Programı (İngilizce) 

Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı, mevcut Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı ile benzer bir yapıda planlanmıştır. Program, uluslararası öğrenci ve uluslararası değişim öğrencisi taleplerine karşılık verebilecek bir yapılanma içindedir. Bu yolla, tanınmış yabancı mimarlık okulları ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim- öğretim ve araştırmada iş birlikleri oluşturarak öğrencilerine çeşitlenen bir eğitim programı ve akademik kadro sunmayı hedeflemektedir. İngilizce eğitim-öğretim yapan Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı’nın bu kurgusu, üniversitenin İngilizce eğitim ve öğretim yapan diğer bölümleri ile yan dal ve çiftanadal konusunda kolaylık sağlamaktadır.

• Program mezunları kamu kurumlarında, uluslararası ve ulusal mimarlık şirketlerinde, kendi ofislerini kurarak, şantiyede uygulamacı, gayrimenkul ve finans piyasalarında, yapı malzeme tasarım, üretim ve pazarlama alanında, şirketlerin mimari ofislerinde veya danışmanlık kadrolarında, organizasyon ve medya sektörlerinde çalışabilir.

• Birinci sınıfta tasarımın temel prensiplerini öğrenirken mimarlık becerilerini elde edebilecekleri, mimarlık kültürünü benimseyecekleri dersler,

• İkinci sınıfta mimari tasarım stüdyosu eksenli olmak üzere mimarlığın temel konuları olan yapı bilgisi, malzeme, mimarlık tarihi ve geleneksel ve çağdaş proje üretim teknikleri üzerine dersler;

 • Üçüncü sınıfta mimari tasarım stüdyosunun yanı sıra fiziksel çevre kontrolü, kent planlama ve tasarımı, mimari koruma ve röleve gibi zorunlu ve uzmanlaşmak istenen konular doğrultusunda seçmeli dersler;

• Dördüncü sınıfta, bitirme projesinin yanı sıra yapım ekonomisi, proje yönetimi, meslek hukuku gibi zorunlu dersler, ilgi alanları ile uzmanlaşmak istenen konular doğrultusunda seçmeli dersler alırlar.

• Öğrenciler, öğrenimleri sırasında Mimarlık mesleğinin farklı alanlarda uygulamalarını deneyimlemek amacıyla 3 farklı zorunlu staj (Araştırma Stajı, Büro Stajı ve Şantiye Stajı) gerçekleştirirler.

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99