Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Hakkında 

Mühendislik Fakültesi akademik programlarının ilk yapılanması, dünyada ve Türkiye’de önde gelen mühendislik fakültelerinin incelenmesiyle, tüm paydaşlarının görüşleri doğrultusunda ve danışmanlıklar alınarak gerçekleştirildi ve Fakültemiz ilk öğrencilerini Eylül 2008’de karşıladı.
Hayat boyu eğitim programlarımız, endüstri ile yakın işbirliğimiz ve teknoloji transferi faaliyetlerimiz yollarıyla eğitim ve araştırmalarımız, bütün endüstrilere ve toplumuza açıktır. Bu cins etkileşimler, araştırma ve eğitimde sürdürülebilir mükemmellik sağlamayı amaçlayan büyüme ve istihdam planlarımızın da temellerinde yer almaktadır. 

Araştırmacı ve Girişimci Yeni Nesil Mühendisler 

Mühendisler bir yandan insanlık için erişebilir olanın sınırlarını genişletirken, diğer yandan yeni ve daha iyi yaşam biçimleri yaratırlar. Bu görevleri başarabilmek, yüksek kalitede bir mühendislik eğitimi almayı ve öğrendiklerini hayatın gerçek problemlerine uygulayabilme becerisi edinmeyi gerektirir. Mühendislik Fakültesi’ndeki lisans programlarının ortak hedefi ;

• Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek çalıştığı yüksek teknoloji şirketine önemli fayda sağlayabilecek;

• Lisansüstü eğitimlerine başarıyla devam ederek araştırma ve eğitim çalışmalarıyla bilime ve topluma önemli katkılar sunabilecek;

• Teknoloji odaklı şirketler kurarak ülkenin ekonomik büyümesinde rol oynayarak, insanlara yeni iş imkânları yaratabilecek;

• Yerel ve küresel iş kollarının ihtiyaçları ve eğilimleri hakkında ve mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri konusunda bilgi sahibi olan mühendisler yetiştirmektir. 

 

Mühendislik Fakültesi öğrencileri için temel fizik derslerinde kapsanan konuların kavranmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış deneyler içermektedir. Öğrencilere temel fi zik derslerinde öğretilmesi hedefl enen kuramsal konuların uygulamalarını yapma ve geliştirme imkânı sunmaktadır. Mühendislik bilimlerinde kavranması gerekli olan mekanik konuları için, tüm dünyada kullanılan hava masaları ve elektrik uygulamaları için temel devre elemanlarından oluşmaktadır. Öğrencilerin interaktif öğrenim süreçlerinde ihtiyaç duydukları diğer konular için optik ve elektromanyetik deney setleri, ısı havuzu deneyi, akım terazisi deneyi gibi ileri uygulamalar için uygun ekipmanlar kullanıma hazırdır.
Fakülte bünyesindeki 2 bilgisayar laboratuvarında, 84 adet modern donanıma sahip masaüstü bilgisayar (PC) ve 15 adet Mac mini bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlarda hem Windows hem de Linux İşletim Sistemi çalıştırılmaktadır. Laboratuvarda bilgisayar programlama, teknik çizim, işletim sistemleri, veri tabanı yönetimi, veri madenciliği gibi derslerin uygulama atölyeleri yapılmaktadır. Öğrenciler diledikleri zaman laboratuvar bilgisayarlarını ödev ve proje çalışmaları için kullanabilmektedir.
Bu laboratuvarda geleceğin internet uygulamaları, Google’a rakip teknolojiler, veri merkezleri ve altyapıları tasarlanmaktadır. Bu laboratuvar Avea, Avrupa Birliği, IBM, Tüpraş, Türk Telekom ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Burada bilgisayar yazılımlarının kaliteli, dayanıklı ve yüksek performanslı olması için modern yaklaşımlar ve araçlar geliştirilmektedir. Araştırma laboratuvarı, programlama dilleri ve teknolojileri, yazılım optimizasyonu, dağıtık ve uyarlanabilir sistemler, yazılım mimarisi ve hataya karşı dayanıklılık konularında uzmanlaşmıştır.
Bünyesinde medikal robotik, akıllı kontrol sistemleri, bilişsel robotik, insansı robotlar, akıllı gezen makinalar alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. TurtleBot (gezgin), DARwin-OP (insansı), AR.Drone (uçan), Kuka KR6 (endüstriyel robot kol), ve Gifu Hand-III (16 serbestlik dereceli insansı el robotu) gibi farklı robotlar ile 3 boyutlu robot simülasyonu ve sanal gerçeklik çalışmaları için kullanılacak bir 3D projektör, insan hareketlerini takip etme olanağını sunan OptiTrack –yüksek hızlı hareket takip sistemi– bulunmaktadır.
Bu laboratuvar yaşayan bir laboratuvardır. Öğrenciler burada sadece çalışmazlar, aynı zamanda yaşarlar, kamp kurarlar. Bazı öğrencilerin bu laboratuvardan günlerce çıkmadığı ve bundan gurur duyduğu görülmüştür. Daha çok eğitim amaçlı olan bu lab, hem lisans hem de yüksek lisans derslerine, robot kampına ve bitirme projelerine hizmet vermektedir. Burada tatbikatı yapılan dersler arasında Devreler, Elektronik, Sayısal Sistemler, Gömülü Sistemler, Çip Tasarımı, Endüstriyel Otomasyon ve Bilgisayar Mimarisi vardır. Burada çizgi izleyen otonom robotlar, Sumo güreşçisi robotlar, 4 pervaneli helikopterler, otomatlar, akıllı otel kasaları, bilgisayar işlemci çipleri, görüntü işleme çipleri tasarlanır.
Bu laboratuvar, haberleşme alanında verilen lisans derslerinde elde edilen teorik bilgileri uygulama ve gerçekleme imkânı sağlar. 50 MHz - 2.2 GHz frekansları arasında çalışan son model yazılım tabanlı radyo (software defi ned radio, SDR) modülleri kullanılarak analog, sayısal ve kablosuz haberleşme sistemleri tasarım ve analiz çalışmaları yürütülür. Ayrıca haberleşme sistem mühendisliği alanında deneysel tarzda bitirme ödevi lisans öğrencilerine çalışma ortamı sağlar.
Dekanı Prof. Dr. Tanju Erdem’in direktörlüğünü yaptığı bu araştırma laboratuvarında bilgisayarların insanlarla doğrudan etkileşiminin kalitesini arttırmak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Kadrosundaki eğitmenler video gibi canlı veriler üzerinde gerçek zamanlı bir şekilde çalışabilen ve bilgisayarların görüntüden kaliteli çıkarımlar yapabilmesine olanak sağlayan algoritmalar konusunda uzmanlaşmıştır. Bilgisayarla Görü ve Sanal Gerçeklik alanlarında kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.
Prof. Dr. Murat Uysal’ın direktörlüğünü yaptığı bu araştırma laboratuvarında kablosuz haberleşme sistemleri fi ziksel katman tasarımı, analizi ve gerçeklemesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Akustik, optik ve radyo frekanslarını kapsayacak geniş bir yelpazede çalışan bu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında; kanal kodlama, kanal kestirimi ve denkleştirme; çeşitlilik teknikleri; çok taşıyıcılı haberleşme; çok giriş çok çıkışlı (MIMO) haberleşme; işbirlikli (röle destekli) haberleşme; 5G ve sonrası için kablosuz haberleşme teknolojileri; optik kablosuz haberleşme, görünür ışıkla haberleşme, kızılötesi ışıkla haberleşme sayılabilir.
Doç. Dr. M. Oğuz Sunay ve Yrd. Doç. Dr. Ali Özer Ercan’ın önderliğindeki WISERLAB’de, yeni nesil kablosuz haberleşme ağlarında katmanlar arası eniyilenmiş multimedya servislerine yönelik araştırma ve tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvardaki çalışmaların ilgi alanları arasında yazılım tabanlı ağlar (Software Defi ned Networks - SDN), ağ işlevi sanallaştırması (Network Functions Virtualization - NFV), 5G ve 802.11ac gibi yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojileri, bilişsel radyo (Cognitive Radio) gibi alanlar sayılabilir.
Özyeğin MEMS laboratuvarında, Doç. Dr. Göksenin Yaralıoğlu önderliğinde mikroelektromekanik sistemler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar özellikle yeni sensör teknolojileri üzerinde yoğunlaşmakta olup, biyololojik temelli sensörlere daha geniş yer verilmektedir. Ayrıca gene MEMS tabanlı, ultrasonik frekanslarda çalışan dönü ölçerler, yüksek frekans transdüserleri ve mikro akışkan kanallar laboratuvarın araştırma konuları arasındadır.
Doç. Dr. H. Fatih Uğurdağ’ın direktörlüğünü yaptığı bu araştırma laboratuvarında özel amaçlı çip, FPGA, GPU ve işlemciler tasarlanmakta ve bu teknolojileri kullanarak gerçek-zamanlı gömülü sistemler gerçeklenmektedir. Ayrıca bu tasarımların hızlı yapılabilmesi ve eksiksiz doğrulanabilmesi için yazılım araçları da tasarlanmaktadır. Tasarlanan çip ve gömülü sistemler video işleme, yapay görme, otomotiv elektroniği, endüstriyel otomasyon ve haberleşme alanlarında çeşitli problemlere çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.
Mühendislik malzeme ve yapılarının değişken yüklemeler altında, şekil değiştirme ve kırılma davranışları incelenmektedir. Bu laboratuvarda statik-dinamik koşullarda ve farklı sıcaklıklardaki katı mekaniği, hassas test düzenekleri ile belirlenir.
Temel malzeme bilimi deneylerinin yanı sıra malzemenin bulk ve yüzey özelliklerini incelemeye yönelik çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Süspansiyon kimyasal sentezleri, mikroskobik yüzey incelemeleri, kimyasalmekaniksel yüzey düzlemleme ile yüzey enerjisi ve hidrofobisite ölçüm testleri gerçekleştirilebilmektedir.
Tüm mühendislik fakültesine verilen Genel Kimya ders içeriğine uygun olarak konuların somut bir biçimde laboratuvarda öğrenilmesini sağlamak ve kimyasal analiz hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yaklaşık 20 öğrencinin aynı anda deney yapabildiği, çeker ocakların, terazilerin ve güvenlik donanımlarının bulunduğu aktif kullanılan bir laboratuvardır.
Bu laboratuvarda ileri enerji teknolojileri, elektroniklerin soğutulması ve LED esaslı aydınlatma sistemleri çalışılmaktadır. Laboratuvar bünyesinde, ileri ölçüm sistemleri (termal kameralar - 10 mikrin hassasiyetli, yüksek hızlı kameralar - saniyede 500,000 çekim yapabilen ve ileri optik ölçümlere sahip küre ve gonyometre) bulunmaktadır.
İmalat olmadan tasarımlarınızı gerçeğe dönüştürmeniz mümkün değil. Bu laboratuvarda ileri teknoloji imalat yöntemleri kullanılarak bilgisayar destekli tasarımlarınız hayata geçiyor. Laboratuvarda, çok eksenli sayısal kontrollü hassas işleme merkezlerinden, 3 boyutlu yazıcılara kadar birçok makina bulunmaktadır.
Bu laboratuvarda temel ve uygulamalı akışkanlar mekaniği problemleri çalışılmaktadır. Damlacıkların dinamiği ve sprey teknolojileri son yapılan çalışmalara örnektir. Laboratuvarda mono-dispers damla üreticisi, çeşitli özelliklerde kameralar, akış görüntüleme sistemleri, 2-D 2-C PIV sistemi, Particle Master sistemi ve çeşitli data toplama ve dijital cihaz kontrol sistemleri mevcuttur.
Yakın-alan ışınımla ısı transferi, nano/mikro partiküller, optik MEMS ve silikon fotonik konularında araştırmalar yapmak için kullanılmaktadır.
Çimento esaslı malzemelerinin hem mekanik hem de kimyasal yapısının incelenmesini sağlayacak alt yapı olanakları bulunmaktadır. Bünyesinde çimento, aggrega, taze beton, sertleşmiş beton ve benzeri diğer inşaat malzemeleri üzerinde çekme, basınç, eğilme ve diğer standart deneyler yapılabilmektedir.
Zeminlerin mühendislik özelliklerinin incelenip belirlendiği, standart deneylerin yanı sıra gerilme ve deformasyon kontrollu üç eksenli basınç, kesme kutusu, ödometre, kompaksiyon ve permeabilite deney sistemlerini barındıran bu laboratuvarda eğitim, araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılabilmektedir.
Mühendislik Fakültesinde Yüksek Lisans düzeyinde eğitim veren ve öğretim üyelerinin araştırmalarını yapmalarına olanak sağlayan çeşitli araştırma laboratuvarları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Ses İşleme Laboratuvarı, Gömülü Sistemler Laboratuvarı, kablosuz haberleşme teknolojisi ve ağları üzerine çalışılan WISERLAB, Video, Görü, Grafi k Laboratuvarı, LAED Laboratuvarı.

Dekanın Mesajı

“Hedefimiz, mezunlarımızın toplumun en çok aranılan üyeleri olarak her zaman kendilerini takip eden mühendis nesiller için rol modeli olmalarıdır.”

Prof. Dr. A. Tanju Erdem

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Yenilikçi Yüksek Teknoloji Şirketleri Kurma Yetkinliği 

Mühendislik öğrencileri ile işletme öğrencilerinin bir ekip çalışması içinde, yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri kurma konusunda uzmanlaşmaları hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler, kendileri ve meslektaşları için yeni iş olanakları yaratabilecek yetkinlikte bireyler olarak mezun olurlar. Mezunlar sermaye bulma, iş planı hazırlama, patent ve fikri mülkiyet konularında donanımlı bireyler olarak iş hayatına atılırlar. 

Staj Olanakları

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin staj olanaklarından en üst düzeyde yararlanabilmeleri ve staj yaptıkları kuruluşlara yetkin olabilmeleri için gereken temel eğitimi almış olmalarına özen gösterir.

Açık Yazılım Geliştirme Desteği

Öğrencilerin açık yazılım geliştirme projelerine katılmaları desteklenir. Bu sayede hem kendilerinin hem de üniversitenin uluslararası düzeyde tanınması hedeflenir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Yerleştiği lisans programının puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesi’nden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrenciler arasından; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk 20’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edildiklerinde, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır. 

Akademik Kadro

Bilgisayar Mühendisliği programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
İnşaat Mühendisliği programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
Makina Mühendisliği programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
Mühendislik Temel Bilimleri programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99