Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi Hakkında

Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler programları ve tüm üniversiteye sunduğu seçmeli dersler ile öğrencilere bilimsel yetkinlik,  araştırma kültürü ve uygulama becerileri kazandırır.  Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri yenilikçi eğitim teknolojileri ve uygulamalarıyla da desteklenen dersler ve yer aldıkları araştırma projeleri  ve stajlarla  edindikleri bilgileri gerçek problemlere uygulama deneyimi elde ederek mezun olurlar.

Psikoloji programımız  insanın olduğu her alanda bireylerin ve grupların davranışlarını ve bu davranışları oluşturan mekanizmaları bilimsel olarak anlayıp yorumlayabilen araştırmacılar ve/veya klinik ve örgüt gibi alanlarda çalışacak uygulamacı psikologlar yetiştirir.

Uluslararası İlişkiler programımız gün geçtikçe küreselleşen dünyamızda, ulusal ve uluslararası siyaset konularında projeler yürütme yetkinliğine sahip, akademisyen, diplomat, gazeteci veya bürokrat olarak görev alabilecek, özel sektör ve sivil toplumun farklı alanlarında çalışabilecek mezunlar yetiştirir.


Psikoloji programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
Uluslararası İlişkiler programı akademik kadromuzu görmek için tıklayın.

 

Dekanın Mesajı

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, öğrencilere kültürel, toplumsal, politik ve doğal hayatımızın temel unsurları hakkında sağlam bir donanım vermeyi hedefler. Amacımız sosyal bilimlerin değişik alanlarındaki geniş bilgi birikimimiz ve disiplinler arası araştırmalarımız yoluyla yeni bilgi üretmek ve bu bilgiyi yaratıcı biçimlerde uygulamaya koymaktır. Araştırma faaliyetlerimizin bir amacı da ürettiğimiz bilgilerin hem yerel hem de küresel düzeylerde etki yaratmasıdır. Akademik özgürlüğü, üniversite eğitiminin ve bilimsel araştırmanın temeli olarak görürüz. Fakültemizin nitelikli akademik ortamının ve özgürlükçü yaklaşımının, öğrencilerin kişisel gelişimine ve toplumsal sorumluluk anlayışına yeni ufuklar açtığına inanıyoruz. Bilinçli ve bilgili dünya vatandaşlarının topluma katkıda bulunmaları ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde, sosyal bilim araştırmaları her zaman  yol gösterici bir kaynaktır. Kültürün karmaşık yapısına ve bilimin yeni keşif alanlarına açık olan zihinlerin, toplumun bütün kesimlerinde başarılı olacağına inanıyoruz. Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, bu hedefler doğrultusunda kadrosunu ve programlarını zenginleşitirmeye devam etmektedir.

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99