Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi ve sosyoloji gibi birçok bilim dalını da kapsayan “disiplinler arası” bir sosyal bilim dalıdır. Uluslararası örgütler, devletler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler; bu ilişkilerin teorik ve uygulamalı yanları ile birlikte coğrafi olarak bölgesel konumları; uluslararası güvenlik; küreselleşme; göç; değişen hukuk kavramları; savaşların sebepleri, yapısı, savaş suçları ve savaş sonrası yeniden yapılanma gibi ilişkilerin doğurduğu birçok konu Uluslararası İlişkilerin ayrıntılı olarak ele aldığı konulardır.

Günümüzde birçok uygulama alanında ve çeşitli meslek dallarında, uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını bilmeden, hızla değişen bir dünyanın içindeki ulusal ve uluslararası aktörlerin stratejilerini anlayıp onlara yön verebilmek imkânsızdır. Uluslararası İlişkiler, öğrencilere bir sosyal bilim formasyonu sağlarken aynı zamanda dünyadaki güncel olayları ve aktörleri etkileşimli bir biçimde inceleyerek faydalı ve etkili bir bilgi üretimi ve paylaşım ağı oluşturur. Kullanılabilir, faydalı bilgi üretimi ve paylaşımı öğrencilere ilgilendikleri güncel konulara analitik yaklaşabilme olanağı sağlar.

Özyeğin Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü, yükseköğrenimlerini yurt dışındaki saygın üniversitelerde tamamlamış, deneyimli, güçlü bir akademik kadro ile 2013- 2014 akademik yılında kurulan lisans programı ile öğrenime başlamıştır. Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, uluslararası araştırma ve bilgi birikimiyle şekillenen bir eğitim ile birlikte; bu bilgilerin devlet ve uluslararası aktörler ile interaktif bir biçimde uygulamalı paylaşımını gerçekleştirilen ortak projeleri de içerir. Bu bağlamda, Özyeğin Üniversitesi’ndeki Uluslararası İlişkiler öğrencileri daha ilk günden kendilerini “gerçek” dünyanın içinde bulurlar. Öğrenciler ayrıca, Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarındaki uzmanlarla tanışmalarına olanak sağlayan, Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olabilecekleri, disiplinler arası bir yaklaşımla düzenlenen seminerlere katılabilirler. Henüz yeni bir bölüm olmasına rağmen Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hızla büyümektedir. 

Doç. Dr. Deniz Sert

Bölüm Başkanı

 


 

Doktora: City University of New York, Siyaset Bilimi

Yüksek  Lisans: London School of Economics, Avrupa Çalışmaları

Lisans: Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

Dr. Sert’in araştırma konuları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulus aşırı göç; çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum başlıkları altında toplanmaktadır. Yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet hakları üzerine yazmış olduğu doktora tezinin ardından, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında çeşitli araştırma projelerinde çalışmıştır. Avusturya Bilimler Akademisi, Hollanda Erasmus Üniversitesi ve İsveç Götenburg Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü TÜBİTAK destekli “Orta ve Doğu Avrupa Çıkışlı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi” başlıklı projesi devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Bilimler Fakültesi hocalarımızdan Dr. Çimen Günay Erkol’un “Edebiyatın Türkiye’nin Demokratikleşme Tarihine Tanıklığı: Darbeler ve Romanlar” konulu TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer almaktadır.

Doktora: New York University, Siyaset Bilimi

Yüksek Lisans: Syracuse University, Siyaset Bilimi

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı siyaset ve siyaset teorisinin kesiştiği alanda siyasal fikirlerin ve ideolojilerin siyasal rejim dinamiklerine (demokrasi ve otoriterlik) etkileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Sözen 2013 yılında “Paradoxes of Liberal Constitutional Democracy and Populist Challenge” başlıklı araştırmasıyla Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülüne layık görülmüştür. 

Doktora: University of Illinois at Urbana-Champaign, Siyaset Bilimi

Yüksek Lisans: University of Chicago, Uluslararası İlişkiler

Lisans: Panteion University, Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları

Uluslararası ilişkiler ve çatışma, diplomasi tarihi, uluslararası ilişkilerde niceliksel metotlar, büyük güç siyaseti, barış veya çatışma unsurlarını içeren uluslararası rejimlerin ortaya çıkışı konularında uzmanlaşmıştır. Özyeğin’e gelmeden önce Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Küresel Çalışmalar Programı ve Georgia Southern Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde dersler vermiş; Uppsala Üniversitesi İsveç Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yakın zamanda Social Sciences Quarterly dergisinde alanın ünlü isimlerinden Dr. Paul Diehl ve Dr. Gennady Rudkevich ile birlikte kaleme almış olduğu makalesi uluslararası rekabetin tekrar ortaya çıkış nedenleri üzerine odaklanmıştır. 1715-1815 yılları arasında meydana gelmiş devletlerarası askeri anlaşmazlıklar ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Doktora: Claremont Graduate University, Siyaset Bilimi ve Ekonomi

Yüksek Lisans: Claremont Graduate University, Uluslararası Ekonomi Politiği

Lisans: Koç Üniversitesi, Ekonomi

Dünya politikası, barış ve çatışma çalışmaları, siyasi demografi, büyüme ve gelişimin ekonomi politiği, savaşın ekonomik ve demografik sonuçları, ekonometri, oyun teorisi ve sayısal analiz konularında çalışmaktadır. Avrupa Birliği entegrasyonunun tersine dönmesinin sonuçları üzerine, alanın ünlü isimlerinden Dr. Jacek Kugler ve Dr. Birol Yeşilada ile birlikte kaleme almış olduğu makalesi Foreign Policy Analysis dergisinde yayınlanmıştır. Dr. Fisunoğlu ayrıca “Relative Political Capacity” veri setinin idaresinde rol almaktadır.

Doktora: University of Michigan, Ann Arbor, Karşılaştırmalı Siyaset

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı politika, siyaset sosyolojisi, Orta Doğu politikaları, sivil toplum ve politik katılım, ulus aşırılık, kalifiye göçmenler, küreselleşme ve kimlik konularında çalışmalar yürütmektedir. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce Boise State Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde dersler vermiştir. Aidiyet ve kozmopolitinizim üzerine yazmış olduğu makalesi yakın dönemde Studies in Ethnicity and Nationalism dergisinde yayınlanmıştır. Son dönemdeki çalışmaları Türkiye’de yeni orta sınıflar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Doktora: The University of Texas at Austin, Tarih

Yüksek Lisans: The University of Texas at Austin, Orta Doğu Çalışmaları

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Gür 2006 yılında tamamladığı doktorasının ardından The University of Texas at Austin ve Sabancı Üniversitesi’nde Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa üzerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde kurucu akademisyen olarak başlamış ve hem fakülte hem de üniversite için akademik programlar oluşturmuştur. Türkiye ve bölgesel siyasi tarih, kent ve kır sosyolojisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Alanın dünyadaki en önemli dergilerinden olan Historical Research dergisinde “Sculpting Turkish Nationalism” başlığı ile bir yazısı yayınlanan Dr. Gür, son dönemde çalışmalarını kent siyaseti ve kır sosyolojisi alanında yoğunlaştırmış ve yayınlar yapmıştır. Bu çerçevede “büyük kentler” olgusu ve kalkınma ve tarım üzerine araştırmalar yürütmektedir. 

Doktora: University of Massachusetts Amherst, Siyaset Bilimi

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Tarih (çift anadal)

Karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve çevre alanlarında çalışmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Occupy protestolarını doğuran ekonomik koşulları analiz eden bir makalesi Government and Opposition dergisinde yayına kabul edilmiştir. İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve Portekizce bilen Alper Yağcı, Latin Amerika ülkelerinde saha araştırmasında bulunmuştur. Genetiği değiştirilmiş tohumlarla yapılan tarımsal üretimin yasal ve ekonomik boyutları, çevre koruma politikalarına kamuoyu desteği, ABD’de finans sektörü reformu gibi çeşitli konular üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Doktora: Rutgers, The State University of New Jersey, Siyaset Bilimi

Yüksek Lisans: New York University, Siyaset Bilimi

Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng)

Karşılaştırmalı siyaset, siyasi ekonomi, yoksulluk  ve sosyal politika alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Doktora tezinde Türkiye’de dağıtılan bir sosyal yardım çeşidi olan şartlı nakit transferlerinin yoksullar üzerindeki politik etkilerini, vatandaşlık ve klientelist bağlamda incelemiş olup, şimdilerde Brezilya, Uruguay, Türkiye ve Şili karşılaştırmalı olarak gelir düzeyi iyi olan ve yardım programlarından faydalanmayan orta ve üst orta sınıfın nasıl ve hangi şartlar altında yardım programlarına olumlu baktıklarını inceleyen uluslararası akademik ortaklı bir çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi kurumların kalkınma odağında yapmış olduğu projelerin etki değerlendirme çalışmalarına akademik danışman olarak katkı sağlamaktadır. 

Program İçeriği ve Uzmanlaşma Alanları

Öğrenciler dört yıllık programın ilk yılında uluslararası ilişkiler bilimine temel oluşturacak genel alan derslerini alırlar. Bu dersler siyaset bilimi, dünya tarihi, modern Türkiye tarihi, psikoloji, sosyal bilimler için matematik ve sosyoloji konularına girişi kapsar. Programın ikinci yılı ekonomi, araştırma yöntemleri, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyasi düşünce, sektörler ve ikinci yabancı dilden oluşan derslerden oluşmaktadır. İkinci senelerinden itibaren, öğrencilerin İngilizce dışında öğrenecekleri yeni bir yabancı dilde dört kur tamamlayarak A2 seviyesine gelmeleri amaçlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında öğrenciler, uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası ekonomi politik, diplomasi tarihi, uluslararası hukuk, Türk dış politikası gibi zorunlu derslerle birlikte, ilgilenecekleri alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak seçmeli dersler alarak öğrenimlerini tamamlarlar.

Uluslararası İlişkiler neden Özyeğin’de okunmalı?

• Her yıl büyümekte olan uluslararası deneyim sahibi güçlü akademik kadro

• Sosyal bilim formasyonu ile birlikte analitik, çok yönlü ve girişimci bir bakış açısı

• Uluslararası ilişkilerin farklı alanlarıyla ilgili bölüm derslerini bu alanlarda uzman ve araştırma deneyimine sahip akademisyenlerden öğrenme fırsatı

• Farklı bölüm ve alanlarda bireysel gelişimi destekleyen seçmeli ders çeşitliliği

• İletişim ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı

• Öğrencileri hem akademik hayata hem de iş dünyasına hazırlayan donanımlı eğitim kapsamında seçmeli ve zorunlu staj olanakları

• Küçük sınıflarda, öğretim üyeleriyle yakın iletişim kurabilme imkânı

• Sadece öğretim dili olarak değil, kendini ifade ve ikna düzeyinde bir İngilizce eğitimi

• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilen ikinci bir zorunlu yabancı dil öğrenme imkânı

• Uluslararası ilişkiler ve güncel siyasetteki yenilikleri ve araştırmaları konu alan, önemli bilim insanı ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen seminerler

• Burs/kredi/asistanlık imkânları

• Uluslararası öğrenci değişimi imkanları

Erasmus ve Öğrenci Değişim Programları

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Erasmus ve ikili öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görebilirler.

Anlaşmalı üniversiteler: Bologna University (İtalya), Catholic University of Korea (Kore), European University Viadrina (Almanya), King’s College (ABD), Panteion University of Social and Political Sciences (Yunanistan), University of Lodz (Polonya), University of Texas at Dallas (ABD), University of Valencia (İspanya), Tilburg University (Hollanda)

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99