Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Bölüm Başkanı Mesajı

Son 20-30 yıldır dünyamızın en değişmez gerçeklerinden biri uluslararası ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kalkması ve farklı ülke ekonomilerinin bütünleşmesidir. Bu da yerel şirketlere gerek ürünlerini çok daha büyük bir pazara satmak, gerekse değer zincirindeki faaliyetleri farklı ülkelere yönlendirmek fırsatı sunmuştur. Nitekim hem her yıl artan sayıda yabancı şirket Türkiye’de faaliyete geçmekte, hem de artan sayıda Türk şirketi de hem yurt dışına mal satmakta, hem yurt dışından girdi ve mal almakta hem de yurt dışı operasyonlarının sayısını artırmaktadır.

Ancak bu fırsatların yanında uluslararası işletmeler yerel işletmelere kıyasla çok daha karmaşıktır ve kendine özgü zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bunun nedeni de ekonomilerin bütünleşmesine karşılık politik sınırların varlığını sürdürmesi ve ülkeler arasında siyasi sistemden ekonomik sisteme, büyüme hızından dağıtım kanallarına, konuşulan dilden rekabet düzenlemelerine, müşteri alışkanlıklarından kültüre kadar neredeyse her konuda çok büyük farklılıkların olmasıdır. Aynı coğrafyadaki ekonomiler dahi birbirlerinden çok farklı olabilmektedir. Ekonomilerin bütünleşmesi ise kur riski ve finansal krizlerin yayılması gibi kendine özgü riskleri ortaya çıkarmıştır.

Bu nedenlerle gerek yurt dışına açılan şirketlerimiz, gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler hem küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan faydalanabilecek, hem de bahsedilen farklılıkları yönetebilecek nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Programı öğrencilerimizin küreselleşmenin işte bu iki yüzünü birden iyi yönetmeyi öğretmek üzere tasarlanmıştır. Program öğrencilerine küresel bir vizyon ve yönetim mantığı edindirmenin yanı sıra farklılıklara da dikkat çekmekte ve bu farklılıkları yönetme yetkinlikleri de edindirmeye çalışmaktadır. Uluslararası İşletme ve Ticaret programı ayrıca konuk konuşmacı, sektörel çözüm dersleri, saha projesi gibi ders ve ders dışı uygulamaları ile öğrencilerini iş dünyası ve pratiği ile de buluşturmaktadır.

Küresel iş fırsatlarını tanımlama, ihracat ve ithalat yönetimi, uluslararası pazarlama ve küresel strateji gibi konularda gerçek iş dünyası uygulamalarını da kapsayan zengin bir içeriğe sahip olan program, ikinci bir yabancı dil zorunluluğu ve yurtdışı değişim programları gibi imkânlar da sunarak öğrencilerini küresel bir iş dünyasına hazırlamaktadır.  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Genç

Bölüm Başkanı

Yurt Dışında Öğrenim

Özyeğin Üniversitesi’nin sahip olduğu uluslararası ortak ağlar sayesinde öğrenciler, Avrupa’daki Erasmus değişimlerine ek olarak, Amerika, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Rusya ve diğer pek çok ülkede öğrenim görme fırsatına sahip olurlar.

İkinci Yabancı Dil

İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmenin bir gereklilik halini aldığı günümüz küresel piyasasında rekabet edebilmek için öğrenciler, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden herhangi birini seçip, ikinci bir dili öğrenirler. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Programı’nda, öğrencilere sunulan ikinci yabancı diller, küresel iş dünyasının yeni iş merkezleri esas alınarak seçilmiş ve bu diller, ders programlarında belli bir ülkedeki/bölgedeki iş dünyasına bakış sunan dersler ile ilişkilendirilmiştir.

 

Uluslararası İşletmecilik, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi bambaşka kültürlere sahip farklı ülkelerde satacağız anlamına gelir. Bunun için birkaç temel soruyu cevaplandırmanız gerekir: Ürünlerinizi küresel ölçekte mi geliştirip üretiyorsunuz? Yoksa ürünlerinizi dünya geneli için geliştirip, yerel olarak mı üretiyorsunuz? Yoksa üretim ve satış tercihleriniz tamamen yerel mi? Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi farklı kültürlerin yerel zevklerine uygun hale getirmeniz mümkün görünüyor mu? McDonald’s gibi küresel ölçekte standartlara sahip bir firmanın bile ürünlerini yerel zevklere hitap edecek hale getirmesi gerekir. Hizmetlerinizi farklı bir kültürel ortamda sunacaksanız, o ülkenin kültürel kurallarına ve adetlerine uymanız gerekir. Uluslararası İşletmecilik aynı zamanda farklı ülkelerde ofislerinizin, mağazalarınızın ve üretim tesislerinizin olması demektir. Bu nedenle rakiplerinizin önüne geçebilmek için günde 24 saat çalışmanız gerekir, çünkü İstanbul’daki tesislerin mesaisi bittiğinde, Chicago’da tesislerinizin mesaisi başlar, Chicago’dakilerin mesaisi bittiğinde ise Tokyo’dakilerin mesaisi. Yerel işletmelerinizin yerel mevzuatlara ve yerel uygulamalara uyması gerekir. A ülkesinde yaygın olan faaliyetler, B ülkesinde kesinlikle yasak olabilir. Uluslararası İşletmecilik, farklı kültürel geçmişlere sahip çalışanlarınız olacağı anlamına da gelir. Farklı kültürlerde faaliyet gösterebilmeniz bu çalışanlara bağlıdır. Farklılık, yaratıcılığı tetikler ve yenilik potansiyelini arttırır. Ancak belli engelleri de beraberinde getirir. Bu çalışanların hepsinin aynı dili konuşup birbirlerini anlamaları gerekir. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Programı öğrencilerimizin yukarıda sayılanlar gibi pek çok engelle başa çıkabilmek için yeterli donanıma sahip yöneticiler olarak mezun olmasını sağlamak üzere tasarlandı. 

Yrd. Doç. Dr. Erik den Hartigh 

İşletme Ekonomisi Doktorası,

Erasmus University, Rotterdam

Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99