Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Vizyonu 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı;
  • Türkiye’de ki en iyi Akademik İngilizce Programını oluşturmak, yürütmek ve programa eğitim teknolojilerinin kullanımını en üst düzeyde entegre etmek,
  • Tüm Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin dil gereksinimlerini karşılayabilen bir Akademik İngilizce Programı oluşturmak,
  • Çalışanlarının kişisel ve akademik yönden gelişebilmesi için olanaklar sağlamak,
  • Hem Türkiye’de hem de yurtdışında yabancı dil öğretiminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Misyonu 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı;
  • İngilizcede kendini hem sözlü hem de yazılı olarak en iyi şekilde ifade edebilen,
  • Eleştirel düşünebilen, hem kendi başına hemde grup içinde sürekli öğrenmeye istekli,
  • Bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen,
  • Hem iş hayatında hem de özel hayatında etik kararlar verebilen öğrenciler yetiştirmektir.

 

Yabancı Diller Yüksek okulu akademik kadromuzu görmek için tıklayın.

Direktörün Mesajı

Türkiye’de yabancı dilde yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının önemli bir bölümü İngilizce dilinde eğitimi tercih ediyor. Özyeğin Üniversitesi de dünyada bilgi ve eğitimin en yoğun takip edildiği dil olan İngilizceyi eğitim dili olarak kabul ederek İngilizce öğretiminin düzeyli bir yapıya ulaşabilmesi için nitelikli bir program geliştirmeye karar verdi.“Amaçladığımız eğitimi öğrencilerimize aktarabilmek için, nasıl bir kadro oluşturmalı, nasıl bir yöntem uygulamalı ve bu öğretim sürecinde nelere öncelik vermeliyiz?” sorusundan hareketle eğitim kadromuzu alanlarında en iyi eğitimleri tamamlamış, nitelikli, gelişime ve öğrenmeye açık, dil eğitimindeki yenilikleri takip eden ve kullanan, ana dili İngilizce olan veya İngilizce’yi ana dili gibi kullanabilen öğretim görevlilerinden oluşturduk.Dil eğitimi konusunda dünyada uygulanan en iyi yöntemlerin eksiksiz olarak üniversitemize aktarılması ve buna ait her türlü yeniliğin, araç gereç ve donanım da dahil olmak üzere üniversitenin bünyesine alınmasını sağladık. Böylelikle öğ- rencilerimize ileri teknoloji ile donatılmış sınıf ortamında dil öğrenme olanağı sunuyoruz.Nitelikli kadromuz ve çağdaş eğitim uygulamaları ile iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, öğrencilerimizi eleştirel düşünen, sorgulayan, kendi öğrenmelerinden sorumlu, yaratıcı, üniversite eğitimine ve çalışma hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konularda öğrencilerimizle birebir çalışma yöntemiyle, ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlıyor ve onları kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyoruz.

 

Nergis Uyan Akbay
Yabancı Diller Yüksekokulu Direktöru

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99