Özyeğin Üniversitesi Eğitim Standartlarını Belgeledi
Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde akreditasyon çalışmalarını yürüten Özyeğin Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi’nde 4 Lisans Proramı, Soyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 1 Lisans Programı, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Hazırlık Programı, Lisans İngilizce Programları ve Modern Diller Programı akredite oldu.
mudek.png
eaquals.png
tpd.png

Sayılarla Özyeğin Üniversitesi

Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine açtığı yeni ufuklar ve sunduğu olanaklarla kendi yetkinliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Mezunlarının farklılaşarak bir adım önde olmaları hedefiyle katma değer yaratan, yenilikçi bir eğitim modeli uyguluyor. Öğrencilerinin iş dünyası için donanımlı hale gelmeleri, birkaç dil bilmeleri, sosyal aktivitelerle yeni yetkinlikler edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri, mezun olmadan önce değişim programları ya da staj olanaklarıyla yurt dışına çıkarak global bir vizyon edinmeleri ve topluma fayda yaratan bireyler olmaları, Özyeğin Üniversitesi’nin başlıca amacını oluşturuyor.

Fakülte: 6
Enstitü: 3
Yüksekokul: 2
Lisans Programı: 23
Yüksek Lisans Progamı: 24
Doktora Programı: 7
Yan Dal Programı: 24

Tanıtım Filmi

Özyeğin Üniversitesi Kuruluş Öyküsü

Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2005 sonbaharında başlandı. Kuruluş çalışmalarında iş dünyası, öğretim üyeleri, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 500'ü aşkın kişiyi kapsayan araştırmaların yanı sıra "Türkiye ve Dünyada Gelişen Sektörler ve Meslekler Araştırması" yapıldı. Bu araştırmaların sonuçlarından yola çıkılarak ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlığı tarafından yürütülen tasarım çalışmaları ile üniversitenin temel değerleri ve vizyonu tüm paydaşlarla birlikte tartışıldı. İş dünyasından yöneticiler, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve yeni mezunların katıldığı çeşitli çalıştaylarda 300'ü aşkın kişi ile birlikte Özyeğin Üniversitesi vizyonu oluşturuldu.

Belirlenen vizyon çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, sektörlerle iç içe eğitim yaklaşımı ve buna uygun oluşturduğu programlar ile özgün ve toplumsal gelişime katkı sağlayan bir üniversite olma hedefiyle, resmi olarak 18 Mayıs 2007’de kuruldu.

Devamı

İletişim Bilgileri