“Hukuk Klinikleri” dersleri kapsamında, 1 Kasım 2017’de İstanbul Barosu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını amaçlıyor. Protokol kapsamında Hukuk Klinikleri dersini seçen öğrencilerimiz, başvuranların ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması için kurulan İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu hizmetlerine gözlemci olarak katılarak hukuki süreçleri avukat gözetiminde takip edebilecekler. İstanbul Barosu bünyesinde kurulan merkez, komisyon ve kurulların çalışmalarına katılma olanağına sahip olan öğrencilerimiz, bu kapsamda seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri gibi toplantılara, gözlemci ya da müdahil sıfatıyla takip edilen davalara, yayın faaliyetlerine, mevzuat, yargı kararları ve güncel gelişmelerin takip edilmesine ilişkin çalışmalara da katılabilecekler. Ayrıca Klinik Dersi bünyesinde İstanbul Barosu avukatlarının katılım ve desteği ile bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlenecek.