Hukuk Fakültesi

Dekanın Mesajı

"Hukuk, sosyal bilimler alanında, sorun çözmeyi, devleti biçimlendirmeyi ve en önemlisi insan onurunu gözetmekle kalmayıp bireyler için iyi bir yaşam alanı inşa etmeyi en çok hedefleyen bilim dalıdır. Özyeğin Üniversitesi'nde küreselleşmeyi azami dikkate alan; hem ulusal hukuku hem de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuku içeren fakültemizle, dünyaya ve insanlığa karşı bilinçli gençler yetiştiriyoruz."

Prof. Dr. Yener ÜNVER

Hukuk Fakültesi Broşürü

Akademik Programlar