Sektörel Eğitim Programı, Özyeğin Üniversitesi’nin “sektörlerle iç içe eğitim” felsefesi doğrultusunda hazırlanmış, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6 akademik dersten oluşan ve içinde çeşitli etkinlikler barındıran, Özyeğin Üniversitesi’nin farklılaşma noktalarından biridir. Öğrencilerinin kariyerlerine en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamayı ve öğrencilerin sektörel farkındalıklarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, üniversite yaşamına iş yaşamını entegre ederek öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Sektörel Eğitim Programı, öğrencilerin kendilerini tanıma ve bilinçli adım atmalarında ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini sağlayacak bir yapı sunmaktadır.

Tüm programların 2. sınıf öğrencileri için zorunlu olan  “Sektörlere Giriş” dersinde amaç,  öğrencilerin farklı alanlarda izleyebilecekleri kariyer çizgileri ve farklı sektörler konusunda bilinçlerini arttırmak için onları sektörler ve sektör dinamikleri ile tanıştırmaktır. Bu doğrultuda her hafta farklı bir sektör, o sektörde çalışan yöneticiler ve akademisyenler  tarafından tanıtılır, tartışılır ve değerlendirilir.

Sektörlere Giriş ve Yetkinlik Yönetimi derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler zorunlu stajlarını yapmaya hak kazanırlar.

Bu derslerde, 3. sınıf öğrencileri ilgi duydukları sektörleri küresel ve yerel olarak inceleme fırsatı bulurlar. Böylece öğrenciler, gelecekte çalışmak isteyecekleri sektörleri deneyimler, kariyerlerini belirleme yolunda bir adım daha ilerlemiş olurlar.

4. sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar, aldıkları sektörel uygulama dersiyle ilgilendikleri sektör üzerine uzmanlaşma fırsatı bulur. Sektördeki firmalar tarafından belirlenen bir proje üzerinde bir akademisyen danışmanlığında çalışarak çözüm önerileri sunan ÖzÜ öğrencileri, hem sektörel bilgiye hem de iş hayatı deneyimine sahip olarak mezun olurlar ve çalıştıkları kuruma değer katarlar.

Sektörel Çözümler programının son dersi olan bu derste öğrenciler bir simülasyon oyunu ile şirket yönetirler. Gruplar halinde uluslararası bir simülasyon yarışmasına katılan öğrenciler, aldıkları yönetimsel kararlarla şirketi daha iyi bir yere getirmeye çalışırlar.

Öğrenci Gelişim Eğitimleri

Öğrencilerin üniversiteye adım attıkları ilk günden mezuniyetlerine kadar yararlanabilecekleri çeşitli kişisel gelişim eğitimleri ve atölye çalışmalarını kapsayan bir programdır. İnteraktif olarak, konusunda uzman danışmanlar tarafından verilen bu eğitimler, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarına göre gereken becerileri kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefler.

Kariyer Günlerine ÖzÜ Yorumu: Sectoral Orienteering

Öğrencilerin herhangi bir kuruma ilişkin detaylı bilgilere hızlı bir şekilde erişebildiği, kurumların da aynı kolaylıkla ilgili adayları araştırıp ulaşabildiği günümüzde, geleneksel kariyer günleri hızla işlevselliğini yitirmektedir. Sectoral Orienteering, geleneksel kariyer günleri/fuarlarına ÖzÜ’nün getirdiği inovatif çözümdür.

Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim ekibi, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin desteğiyle, geleneksel kariyer günlerinin formatını ÖzÜ’nün deneyimsel sektörel eğitim felsefesine göre yeniden inşa etti.

Farklı sektörlerden 200’ün üzerinde konuğun çeşitli akademik, profesyonel, sosyal ve sportif olmak üzere toplam 103 etkinlikle ÖzÜ öğrencileri ile buluştuğu “Sectoral Orienteering”in altıncısı, 28 Mart – 8 Nisan 2016 tarihleri arasında Çekmeköy kampüsünde gerçekleşti. İki haftalık program, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ve farklı kariyer hedeflerini de göz önünde bulundurarak hazırlık sınıfı öğrencilerinden mezunlara kadar herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı.