Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu arasında öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. 24 Eylül 2018 tarihinde Reşat Aytaç Oditoryumu’nda gerçekleşen protokolün imzalarını ise Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk ve İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu attı. Protokol, öğrencilerimizin gerçek vakalar aracılığıyla Pro Bono (Toplum Yararına) dava takibini yapabilecekleri klinik çalışmaları içeriyor. Böylece Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz, Hukuk Klinikleri bünyesinde, vaka başvurusu alınan klinik uygulamalarına ek olarak dava takibini de yapabilecek. Kurulacak ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği’nde görev alan öğrenciler, İstanbul Barosu’nun desteğiyle belirlenen gönüllü avukatlarla eşleştirilecek. Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz ile gönüllü avukatların kazanç elde etme amacı taşımadan gönüllü olarak sunulan hukuki hizmeti ifade eden “Pro Bono” dava dosyalarını birlikte takip etmesi sağlanacak. Böylece öğrencilerimizin mesleki olarak ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin yanı sıra mesleki değerlerinin de oluşmasına katkı sağlanacak.

ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği aracılığıyla verilecek dava ve danışmanlık hizmetlerinin ana başlıklarını ise “İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Hayvan Hakları, Tüketici Hakları” gibi alanlar oluşturacak.

ÖzÜ Pro Bono Hukuk Klinikleri; baro, avukat, hukuk fakültesi, hukuk klinikleri ve öğrencilerin bir arada iş birliği içerisinde toplum yararına hizmet vereceği ilk çalışma olma özelliği taşıyor.