Üniversitemiz bize piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek kaliteli bir eğitim verdi. Sektörün içinden gelen hocalardan ders alma, staj yapma, sınırsız erişim sağlayan dünya standartlarında bir kütüphaneye erişim ve Erasmus’ladünyayı tanıma imkanına sahip olduk. Üniversitenin imkanları başlı başına bir avantaj. Özyeğin Üniversitesi’nin ilk sekiz mezunundan biriyim. Eminim şu anki öğrencilerin sahip olduğu imkanlardan çok daha azına sahiptik ama imkanlar değerlendirildiği sürece bir anlam ifade ediyor. Üniversite yıllarında tohumları ekilen bir girişimcilik damarım var. Özyeğin Üniversitesi’nin girişimcilik konusunda ilk yıllarından itibaren bize verdiği eğitimler, katıldığımız konferanslar ve üzerinden çalıştığımız vaka analizleri bu işin temelini attı.

Yusuf Karaca - İşletme, 2012 mezunu