Burslar ve Ücretler

Burslar

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Lisans programlarına  LYS ve YGS sınav sonucuna göre ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.

Sıralama Nakit Burs Yemek Bursu Yurt Bursu*
İlk 100 Aylık 1.200 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
101 – 1000 Aylık 825 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
1.001 – 5.000 Aylık 550 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti
5.001 – 10.000 Aylık 425 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti

Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.

* Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yaparak yurt bursu yerine ulaşım bursu alabilirler. Ulaşım Bursu Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 360 TL ulaşım desteğini kapsar.

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar. Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olan,
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olan,
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olan,
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olan;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olan;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan;

öğrencilerden Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu kontenjanlarına YKS sınav sonucuna göre ilk altı tecihi arasında yerleşenlere, ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanarak, %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir.

(1)’den (6)’ya kadar maddeler de belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

YKS sınav sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir.

YKS sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile ek burslar karşılıksız olup bu bursların süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. 

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

Öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarını alan öğrencilerin, aldıkları ek burslar kayıt yenileme işlemi yaparak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçtikleri vb Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçtikleri dönem itibari ile yeniden devam eder.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler,  daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmamış olmak koşuluyla tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.

Daha Fazla

Ücretler

Ücretler, her akademik yıl için yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

Lisans Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dahil değildir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

Mezuniyeti için en fazla 18 kredilik yükümlülüğü kalmış lisans öğrencileri, kredi başına ücret öderler. Kredi başına öğrenim ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programın yıllık öğrenim ücretinin altmışta biridir. Öğrencilere varsa giriş bursları oranında indirim yapılır.

Yeni Öğrenciler

2017-2018 akademik yılında DGS, ÖSYM Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(*) Havacılık Yönetimi Pilot Eğitimi(**) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (***) Otel Yöneticiliği(****)
Burssuz 52.500 TL 35.300 TL 42.000 TL 35.800 TL 34.500 TL
%25 Burslu 39.375 TL 26.475 TL - 26.850 TL 25.875 TL
%50 Burslu 26.250 TL 17.650 TL - 17.900 TL 17.250 TL

 

** Pilot Eğitimi’nde yıllık öğrenim ücretlerine zorunlu uçuş eğitimi ücretleri dahil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Uçuş Okulu tarafından uçuş eğitimi ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans öğreniminin 4 üncü dönemi başında belirlenen ücrete tabi olacaklardır. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dahil 54.000 EURO karşılığı Türk Lirasıdır. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

*** 2017-2018 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. 2017-2018 akademik yılı için üniforma takımının ücreti KDV dahil 213 TL, bıçak setinin ücreti KDV dahil 660 Euro olarak uygulanacaktır.

**** 2017-2018 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında mutfak derslerinin başladığı 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir. 2017-2018 akademik yılı için üniforma takımının ücreti KDV dahil 188 TL olarak uygulanacaktır.

Peşin Ödeme: Herhangi bir banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden, Fibabanka Şubesinden, Fibabanka İnternet Bankacılığından veya Fibabanka Telefon Bankacılığından peşin yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Taksitli Ödeme: Aşağıda belirtilen banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden veya Kredili Mevduat Hesabı ile de taksitli ödeme yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Banka veya kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için kartınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir:

Daha Fazla