Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi desteği ile lise öğrencileri için altıncısını düzenlediğimiz Etkileşimi Yakala 2022 dijital fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu İKLİM. Bu yarışma aracılığı ile lise öğrencilerini Türkiye’deki ve Dünya’daki iklimin fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. İklimin özellikleri, yaşanan iklim değişiminin sonuçları, iklim değişikliğine sebep olan etmenler ve insanların bu konudaki girişimleri fotoğraflarınızın konuları olabilir.

Son Katılım Tarihi: 20 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Sonuçların Açıklanması: 27 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler: 4 Haziran 2022 (Cumartesi) olarak güncellenmiştir.

***Başvuru süresi sonlanmıştır.

***Bireysel Başvuru yapılmalıdır.
***Katılım formunu eksiksiz dolduran ve fotoğraflarını yükleyen bütün yarışmacılar Katılım Koşullarını(Şartname) okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Ödüller

 • Birincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini LiPlay Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
 • İkincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini 90 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
 • Üçüncülük Ödülü: Instax Fujifilm Square SQ1 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi desteği ile lise öğrencileri için altıncısını düzenlediğimiz Etkileşimi Yakala 2022 dijital fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu İKLİM. İklim, Dünya’nın olduğu gibi Türkiye’nin de en çok tartışılan konularından biridir. Bunun başlıca sebebi, son yıllarda iklimde yaşanan gözle görülür değişikliklerdir. Dört mevsimin yaşanabildiği bir ülke olarak Türkiye’de de bu değişiklikler görülmektedir. Peki, fotoğraf aracılığı ile bu değişiklikleri saptamak ve başkalarına iletmek mümkün müdür?

Bu yarışma aracılığı ile lise öğrencilerini Türkiye’deki ve Dünya’daki iklimin fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. İklimin özellikleri, yaşanan iklim değişiminin sonuçları, iklim değişikliğine sebep olan etmenler ve insanların bu konudaki girişimleri fotoğraflarınızın konuları olabilir.

Son Katılım Tarihi: 20 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Sonuçların Açıklanması: 27 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler: 4 Haziran 2022 (Cumartesi) olarak güncellenmiştir.

***Bireysel Başvuru yapılmalıdır.
***Katılım formunu eksiksiz dolduran ve fotoğraflarını yükleyen bütün yarışmacılar Katılım Koşullarını(Şartname) okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Türkiye’de, yarışmanın takvimi süresince herhangi bir liseye kayıtlı olan bütün lise öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya renkli ya da siyah beyaz; dijital yollarla manipüle edilmiş ya da edilmemiş tüm fotoğraflar kabul edilmektedir.

Fotoğraflar sadece dijital formatta kabul edilip değerlendirilecektir, fotoğraf baskısı kabul edilmeyecektir.

Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 adet fotoğrafla katılabilir.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Özyeğin Üniversitesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmacılar katılım formunu eksiksiz doldurmalı ve fotoğraflarını yüklemelidirler.

Katılım formunu eksiksiz dolduran ve fotoğraflarını yükleyen bütün yarışmacılar Katılım Koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışmacılar fotoğraf dosyalarını belirledikleri bir rumuz ve devamına da bir fotoğraf numarası yazarak isimlendirilmelidirler. (Örnek: “Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3”).

Fotoğraf dosyalarına isim verilirken, rumuz ve numara dışında, yarışmacıyı çağrıştıracak herhangi bir kişisel işaret, harf ya da kelime kullanılması durumunda, söz konusu fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Eğer yarışmaya gönderdiğiniz fotoğraflarınızın özel bir ismi varsa (Örneğin, Uludağ’da Kar ya da İstanbul’da Bir Yaz Günü gibi), bu isimleri Katılım Formunda belirtebilirsiniz. Eğer fotoğraflarınızın özel bir ismi yoksa, Katılım Formundaki bu alana “İsimsiz” yazabilirsiniz ya da bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, fotoğrafların sahipleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan aşağıdaki 5 kişilik bir Seçici Kurul tarafından, maskeli değerlendirme (blind review) yöntemiyle değerlendirilecektir:

 • Merih Akoğlu (fotoğraf sanatçısı, küratörü)
 • Metin Çavuş (Özyeğin Üniversitesi)
 • Yonca Karakaş (fotoğraf sanatçısı)
 • Ömer Orhun (Yıldız Teknik Üniversitesi, fotoğraf sanatçısı)
 • Banu Tunçağ (212 Photography Festival direktörü)

Yarışmaya gönderilecek eserler üç farklı kritere göre değerlendirilecektir:

 1. Konuya uygunluk: Çekilen fotoğrafın ilan edilen konuya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 2. Yaratıcılık: Çekilen fotoğrafın konuyu klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlayıp yorumlayamadığının değerlendirilmesi.
 3. Estetik boyut: Çekilen fotoğrafın teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve estetik güzellik açısından kullanılan estetik yaklaşımın esere değer katıp katmadığının belirlenmesi.

Değerlendirme kriterlerinin ağırlığı konusunda Seçici Kurul’un karar verme hakkı saklıdır.

 • Birincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini LiPlay Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
 • İkincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini 90 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
 • Üçüncülük Ödülü: Instax Fujifilm Square SQ1 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir

Etkileşimi Yakala 2022 Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni 4 Haziran 2022 Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacaktır. Aynı gün fakültenin sergi salonunda dereceye giren ilk 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışı ve bir dizi etkinlik yapılacaktır.

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra bu sayfadan (https://cod.ozyegin.edu.tr) duyurulacaktır.

Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları katılımcılara aittir. Yarışmaya gönderilen eserler ancak eser sahibinin izniyle yayınlanabilirler.

Yarışmaya gönderdiğiniz bütün fotoğraflarınızın Özyeğin Üniversitesi’nin basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde ve Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’ndeki kapalı ve açık alanlarında, duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmasına izin verebilirsiniz.

Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarda görünebilecek insanların ve/veya mekânların sahiplerinin, fotoğraf çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine izin verdiklerini taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

“Etkileşimi Yakala 2022 - Lise Öğrencileri Dijital Fotoğraf Yarışması” Yarışma Şartnamesi

Konu ve Amaç

Sevgili lise öğrencileri,

Altıncısını düzenlediğimiz Etkileşimi Yakala 2022 fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu İKLİM. İklim, Dünya’nın olduğu gibi Türkiye’nin de en çok tartışılan konularından biridir. Bunun başlıca sebebi, son yıllarda iklimde yaşanan gözle görülür değişikliklerdir. Dört mevsimin yaşanabildiği bir ülke olarak Türkiye’de de bu değişiklikler görülmektedir. Peki, fotoğraf aracılığı ile bu değişiklikleri saptamak ve başkalarına iletmek mümkün müdür?

Bu yarışma aracılığı ile lise öğrencilerini Türkiye’deki ve Dünya’daki iklimin fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. İklimin özellikleri, yaşanan iklim değişiminin sonuçları, iklim değişikliğine sebep olan etmenler ve insanların bu konudaki girişimleri fotoğraflarınızın konuları olabilir.   

Katılım Şartları

Yarışma Türkiye’de, yarışmanın takvimi süresince herhangi bir liseye kayıtlı olan bütün lise öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya renkli ya da siyah beyaz; dijital yollarla manipüle edilmiş ya da edilmemiş tüm fotoğraflar kabul edilmektedir.

Fotoğraflar sadece dijital formatta kabul edilip değerlendirilecektir, fotoğraf baskısı kabul edilmeyecektir.

Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 adet fotoğrafla katılabilir.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Özyeğin Üniversitesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Gönderilmesi

Yarışmacılar katılım formunu eksiksiz doldurmalı ve fotoğraflarını yüklemelidirler.

Katılım formunu eksiksiz dolduran ve fotoğraflarını yükleyen bütün yarışmacılar Katılım Koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Fotoğraf Dosyalarınızın İsimlendirilmesi

Yarışmacılar fotoğraf dosyalarını belirledikleri bir rumuz ve devamına da bir fotoğraf numarası yazarak isimlendirilmelidirler. (Örnek: “Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3”).

Fotoğraf dosyalarına isim verilirken, rumuz ve numara dışında, yarışmacıyı çağrıştıracak herhangi bir kişisel işaret, harf ya da kelime kullanılması durumunda, söz konusu fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflarınızın Özel İsimleri

Eğer yarışmaya gönderdiğiniz fotoğraflarınızın özel bir ismi varsa (Örneğin, Uludağ’da Kar ya da İstanbul’da Bir Yaz Günü gibi), bu isimleri Katılım Formunda belirtebilirsiniz. Eğer fotoğraflarınızın özel bir ismi yoksa, Katılım Formundaki bu alana “İsimsiz” yazabilirsiniz ya da bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Seçici Kurul

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, fotoğrafların sahipleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan aşağıdaki 5 kişilik bir Seçici Kurul tarafından, maskeli değerlendirme (blind review) yöntemiyle değerlendirilecektir:

Merih Akoğlu (fotoğraf sanatçısı, küratörü)
Metin Çavuş (Özyeğin Üniversitesi)
Yonca Karakaş (fotoğraf sanatçısı)
Ömer Orhun (Yıldız Teknik Üniversitesi, fotoğraf sanatçısı)
Banu Tunçağ (212 Photography Festival direktörü)

Eserlerin Değerlendirilmesi

Yarışmaya gönderilecek eserler üç farklı kritere göre değerlendirilecektir:

 1. Konuya uygunluk: Çekilen fotoğrafın ilan edilen konuya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 2. Yaratıcılık: Çekilen fotoğrafın konuyu klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlayıp yorumlayamadığının değerlendirilmesi.
 3. Estetik boyut: Çekilen fotoğrafın teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve estetik güzellik açısından kullanılan estetik yaklaşımın esere değer katıp katmadığının belirlenmesi.

Değerlendirme kriterlerinin ağırlığı konusunda Seçici Kurul’un karar verme hakkı saklıdır.

Ödüller

Birincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini LiPlay Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
İkincilik Ödülü: Instax Fujifilm Mini 90 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir
Üçüncülük Ödülü: Instax Fujifilm Square SQ1 Hediye Paketi + Kitap: Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından Seçici Kurulun seçeceği ilk 30 fotoğraf Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 20 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Sonuçların Açıklanması: 27 Mayıs 2022 (Cuma) olarak güncellenmiştir.
Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler: 4 Haziran 2022 (Cumartesi) olarak güncellenmiştir.

Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler

Etkileşimi Yakala 2020 Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni 25 Mayıs 2022 günü Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacaktır. Aynı gün fakültenin sergi salonunda dereceye giren ilk 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışı ve bir dizi etkinlik yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra bu sayfadan (https://cod.ozyegin.edu.tr) duyurulacaktır.

Kullanım Hakkı

Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları katılımcılara aittir. Yarışmaya gönderilen eserler ancak eser sahibinin izniyle yayınlanabilirler.

Yarışmaya gönderdiğiniz bütün fotoğraflarınızın Özyeğin Üniversitesi'nin basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde ve Özyeğin Üniversitesi'nin Çekmeköy Kampüsü'ndeki kapalı ve açık alanlarında, duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmasına izin verebilirsiniz. 

Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarda görünebilecek insanların ve/veya mekânların sahiplerinin, fotoğraf çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine izin verdiklerini taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü sorunuzu cd.sad@ozyegin.edu.tr adresine e-posta göndererek sorabilirsiniz.

Lisede okuyan öğrenciler

Bu etkinlik süresince yurt kullanımı bulunmamaktadır.

Benzer Etkinliklerimizden Haberdar Olmak için Form Aşağıdadır.

Etkinlik Habercisi Formu için Tıklayın!