Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi Psikoloji Yüksek Lisans Programlarımızdan Çift ve Aile Terapisi alt dalı bünyesinde Şubat 2017’den beri hizmet vermekte olan eğitim, uygulama ve araştırma merkezi ÖzÜÇAM, çalışmalarını Yurt 6 kompleksinde sürdürecek.

2017-2018 Akademik yılı başında hizmete giren Yurt 6 komleksi dört adet yurt binası, misafirhane ve lojmanın yanı sıra Çift ve Aile Terapisi Merkezi (ÖzÜ ÇAM)’ı da kapsayan ayrı bir bina olmak üzere, toplam beş binadan oluşuyor. Yeni öğrenci yurdu ile üniversitemiz 2600 kapasite ile öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek imkanı sunuyor.