Burslar ve Ücretler

Burslar

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

2008 yılından bu yana ülkemizin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençlerin dünya standartlarında eğitime erişebilmesine öncelik veren Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10. Yılına özel bir burs programını hayata geçirdi.

 

Aşağıdaki koşulları sağlayan aday öğrenciler, her programa özel olarak ilan edilmiş burs olanaklarından yararlanabilecekler.

 • Özyeğin Üniversitesi’nin ilgili programının, aday öğrencinin ilk üç tercihi arasında yer alması gerekmektedir.
 • Giriş bursları ile aynı süre boyunca burs olanağı sağlanacaktır.
 • 10. yıl özel bursu, giriş bursundan sonra ödenmesi gereken kalan ücret üzerinden geçerlidir.
 • Özyeğin Üniversitesi’ndeki tüm ek burs programları gibi öğrencilerin disiplin cezası alması durumunda burs desteği sona erer.
 • Bursun devam edebilmesi için 2,5 / 4.0 not ortalaması koşulunun sağlanması gerekmektedir.
 • Otel Yöneticiliği Lisans Programı %50 Burs kategorisi için 10. Yıl Özel Bursu, üniversitemiz tarafından sunulan farklı ek burs olanakları ile birleştirilemez. Burslardan yalnızca biri ve en yüksek oranlı olan geçerlidir.

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran ayında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar verilir.

Başarı Sıralaması Nakit Burs (Aylık) Yemek Bursu (Aylık) Yurt Bursu* (Dönemlik)
İlk 100 1.625 TL 550 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet (Yurt 4 veya 5)
101 – 1000 1.125 TL 550 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet (Yurt 4 veya 5)
1.001 – 5.000 725 TL 550 TL 3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet (Yurt 1 veya 3)
5.001 – 10.000 550 TL 550 TL 3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet (Yurt 1 veya 3)

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yapmaları durumunda,  yurt bursu yerine aylık 500 TL ulaşım desteği sağlanır.  

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:

 • %25 Burslu kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
 • %50 Burslu kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olan,
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olan,
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olan,
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olan;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan;

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.​

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe ve şehadetnameyi Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

2019-2020 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanmış FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgenin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 

 • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  
 • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 
 • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 
 • Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. 

Üniversitemiz lisans programlarına YKS sonucu yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Üniversiteden 4.00 üzerinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) bursları, ek burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimlerkarşılıksız olup, tüm bursların/indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. 

Giriş (kontenjan) bursları ile ek öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri akademik başarıdan bağımsızdır; belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. 

Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır ve bursların devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Daha Fazla

Ücretler

Ücretler, her akademik yıl için yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

Lisans Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dahil değildir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

Mezuniyeti için en fazla 18 kredilik yükümlülüğü kalmış lisans öğrencileri, kredi başına ücret öderler. Kredi başına öğrenim ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programın yıllık öğrenim ücretinin altmışta biridir. Öğrencilere varsa giriş bursları oranında indirim yapılır.

Yeni Öğrenciler

2019-2020 akademik yılında ÖSYM Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(*) Havacılık Yönetimi Pilot Eğitimi(**) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (***) Otel Yöneticiliği(****)
Burssuz 72.000 TL 48.500 TL 57.600 TL 49.000 TL 46.000 TL
%25 Burslu 54.000 TL 36.375 TL - 36.750 TL -
%50 Burslu 36.000 TL 24.250 TL - 24.500 TL 23.000 TL

 

* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

** Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş eğitimleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

*** 2019-2020 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2019-2020 akademik yılı için üniforma takımının ücretleri, Temmuz ayı içerisinde duyurulacaktır.  

****  2019-2020 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2019-2020 akademik yılı için üniforma takımı ücreti Temmuz ayı içerisinde duyurulacaktır. 

Peşin Ödeme: Herhangi bir banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden, Fibabanka Şubesinden, Fibabanka İnternet Bankacılığından veya Fibabanka Telefon Bankacılığından peşin yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Taksitli Ödeme: Aşağıda belirtilen banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden veya Kredili Mevduat Hesabı ile de taksitli ödeme yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Banka veya kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için kartınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir:

Daha Fazla