HAKKINDA

Hedefimiz Araştırmacılığı bir yaşam biçimi haline getiren, toplum sorunlarını araştıran ve analiz eden, etkili ve akılcı çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışan, uluslararası ilişkiler ve psikoloji dallarındaki yenilikleri takip eden, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

"Psikolojiyi yaşamın her alanına aktararak toplumdaki sorunların çözümüne katkıda bulunacak psikologlar yetiştiriyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Dost GÖZKAN

"Hızla dönüşüm geçiren küresel düzlemdeki gelişmeleri takip etmek ve nesnel veriler ışığında bu gelişmelere yönelik doğru aksiyonları tasarlayabilmek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve medya kuruluşları için hayati bir gereklilik. Uluslararası ilişkiler bölümü, bu kuruluşların ihtiyaç duyduğu çağdaş, sorgulayıcı, evrensel nitelikli kadroları yetiştirmeyi ve iyi yurttaşlar ortaya çıkarmayı amaçlar."/span>

Doçent Dr. Evren BALTA