blank.png
Sosyal Bilimler
Fakültesi

HAKKINDA

Hedefimiz Araştırmacılığı bir yaşam biçimi haline getiren, toplum sorunlarını araştıran ve analiz eden, etkili ve akılcı çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışan, uluslararası ilişkiler ve psikoloji dallarındaki yenilikleri takip eden, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

"Fakültemizin öncelikli amacı öğrencileri sürdürülebilir kariyerler için hazırlarken aynı zamanda onların bilim, kültür ve çeşitliliğin önemine yönelik ilgi ve farkındalığı yüksek bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlamaktır. Öğrenme ve gelişim sürecinde öğrencilerin aktif katılımı ve katkısı esas olarak alınmakta, kazanılan bilgilerin bizzat uygulanması için çok çeşitli fırsatlar sunulmakta, etkinlikler yürütülmektedir."

Prof. Dr. H. Canan SÜMER

Bir Bölüm Üç Açı

Psikoloji - Bölüm Başkanı

Psikoloji - Mezun ve Öğrenci

Psikoloji programı web sitesi için tıklayınız.

Uluslararası İlişkiler - Bölüm Başkanı

Uluslararası İlişkiler - Mezun ve Öğrenci

Uluslararası İlişkiler programı web sitesi için tıklayınız.