blank.png

Sosyal Bilimler Fakültesi

Hakkında

Hedefimiz Araştırmacılığı bir yaşam biçimi haline getiren, toplum sorunlarını araştıran ve analiz eden, etkili ve akılcı çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışan, uluslararası ilişkiler ve psikoloji dallarındaki yenilikleri takip eden, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

"Psikolojiyi yaşamın her alanına aktararak toplumdaki sorunların çözümüne katkıda bulunacak psikologlar yetiştiriyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Dost GÖZKAN

"Uluslararası İlişkiler, öğrencilere bir sosyal bilim formasyonu sağlarken aynı zamanda dünyadaki güncel olayları ve aktörleri etkileşimli bir biçimde inceleyerek faydalı ve etkili bilgi üretimi ve paylaşım ağı oluşturur."

Dr. Öğretim Üyesi T. Deniz ERKMEN