2021-2022 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Burslu: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 İndirimli: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir.

Başarı Sıralaması Nakit Burs (Aylık) Yemek Bursu (Aylık) Yurt Bursu* (Dönemlik)
İlk 100 2.500 TL 975 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **
101-1000 1.500 TL 975 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **
1.001 – 5.000 900 TL 975 TL 3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet **

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında başvuru yapmaları durumunda, yurt bursu yerine aylık 800 TL ulaşım desteği sağlanır.
(**) Bu tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir.

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) veya burssuz kontenjanlarına ilk altı (6) tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanlara, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla %25 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. (Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.)

Diplomalar Diploma Notu
IB 32 ve üzeri
ABITUR 2.3 veya daha iyi
MATURA 2.0 ve üstü
MATURİTA 80 ve üstü
Fransız Bakaloryası En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu)
AP Programları En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

 

Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, yerleşme sonuçları açıklandıktan sonra durumlarını açıklayan dilekçe ve ilgili belgenin onaylı kopyasını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin Üniversitemizde tam burslu olarak öğrenim görmelerini amaçlayan bir sosyal girişim projesidir. Programa; Türkiye'deki bir lisede son sınıfta okumakta olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz kontenjanlarına ilk beş (5) tercihleri arasından ve aşağıda belirtilen başarı sıralamasından yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olma şartıyla, 20% oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Koşulları sağlayan öğrencilerin bursları Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs tahsisi için ayrıca talep iletilmesine gerek yoktur.

Yerleşilecek Program Yerleşilecek Başarı Sırası Limiti
Ekonomi İlk 400.000’den yerleşmek
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İlk 400.000’den yerleşmek
Mimarlık (İngilizce) İlk 200.000’den yerleşmek
Bilgisayar Mühendisliği İlk 65.000’den yerleşmek
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İlk 120.000’den yerleşmek
Endüstri Mühendisliği İlk 100.000’den yerleşmek
Makina Mühendisliği İlk 150.000’den yerleşmek
Psikoloji İlk 250.000’den yerleşmek
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İlk 300.000’den yerleşmek

2021 YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin onaylı kopyasını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen esaslara uyan milli sporcularımıza; 2021 yılı YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonucu Üniversitemizin herhangi bir bölümüne yerleşme hakkı elde ettikleri taktirde, kendilerine Üniversitemiz öğrenim ücretinden %100 muafiyet uygulanacaktır.

Bu öğrencilerimizin Üniversitemiz ücretinden %100 muafiyet alabilmeleri için; Gençlik ve Spor Bakanlığından alacakları ’’ Milli Sporcu Kabul Yazısı’’ nı, Üniversitemize kayıtları esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen spor branşlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

2021-2022 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir.

Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgelerini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

  • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.
  • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz.
  • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır.
  • Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır.

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Burslarla İlgili Detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayın.

Ücretler, her akademik yıl için yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

 

Lisans Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

Yeni Öğrenciler

2021-2022 akademik yılında YKS Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(1) Havacılık Yönetimi Pilotaj Gastronomi ve Mutfak Sanatları (3) Otel Yöneticiliği(4)
Ücretli ₺105.000,00 ₺75.000,00 ₺85.000,00 ₺75.000,00 ₺65.000,00
%20 İndirimli(2) ₺84.000,00 - - ₺60.000,00 -
%50 İndirimli ₺52.500,00 ₺37.500,00 - ₺37.500,00 ₺32.500,00

 

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Destek Bursu: Lisans programlarımızın (Pilotaj hariç) Ücretli kontenjanlarına Üniversite tarafından belirlenen başarı sıralamalarına göre ilk beş (5) tercihten yerleşen öğrencilere %20 oranında öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanacaktır. 

Destek Bursları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

(3) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2021-2022 akademik yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücreti KDV dahil 54.000 Euro’dur. Uçuş ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

(4) 2021-2022 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 480 TL, bıçak seti ücreti 695 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(5) 2021-2022 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir. Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 429 TL olarak uygulanacaktır.

Ücretler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.