2022-2023 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Burslu: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 İndirimli: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

2022 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz kontenjanlarına ilk beş (5) tercihleri arasından ve aşağıda belirtilen başarı sıralamasından yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olma şartıyla, 20% oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Koşulları sağlayan öğrencilerin bursları Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs tahsisi için ayrıca talep iletilmesine gerek yoktur.

Yerleşilecek Program Yerleşilecek Başarı Sırası Limiti
Ekonomi İlk 300.000’den yerleşmek
İşletme İlk 250.000’den yerleşmek
Yönetim Bilişim Sistemleri İlk 250.000’den yerleşmek
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İlk 300.000’den yerleşmek
Endüstriyel Tasarım İlk 350.000’den yerleşmek
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İlk 350.000’den yerleşmek
Mimarlık (İngilizce) İlk 200.000’den yerleşmek
Bilgisayar Mühendisliği İlk 75.000’den yerleşmek
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İlk 125.000’den yerleşmek
Endüstri Mühendisliği İlk 110.000’den yerleşmek
Makina Mühendisliği İlk 150.000’den yerleşmek
Psikoloji İlk 250.000’den yerleşmek
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İlk 350.000’den yerleşmek

2022 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir.

Başarı Sıralaması Nakit Burs (Aylık) Yemek Bursu (Aylık) Yurt Bursu* (Dönemlik)
İlk 100 4.500 TL 1.350 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **
101-1000 2.700 TL 1.350 TL 2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **
1.001 – 5.000 1.625 TL 1.350 TL 3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet **

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında başvuru yapmaları durumunda, yurt bursu yerine aylık 1.170 TL ulaşım desteği sağlanır.
(**) Bu tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir.

2022 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) veya burssuz kontenjanlarına ilk altı (6) tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanlara, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla %25 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. (Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.)

Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, yerleşme sonuçları açıklandıktan sonra durumlarını açıklayan dilekçe ve ilgili belgenin onaylı kopyasını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Diplomalar Diploma Notu
IB 32 ve üzeri
ABITUR 2.3 veya daha iyi
MATURA 2.0 ve üstü
MATURİTA 80 ve üstü (MEB tarafından verilen İtalyan Lisesi diploması MATURİTA yerine geçmemektedir.)
Fransız Bakaloryası En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu)
AP Programları En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

2022 YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin onaylı kopyasını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat gereği 2022 YKS ile Üniversitemiz burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleşerek kayıt olacak olan ve bakanlık tarafından belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcular için öğrenim ücreti muafiyeti bursu 100% olarak uygulanacaktır. Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.

Başvuru için uygulamanız gereken adımlar sırasıyla şu şekildedir;

 • Milli Sporcu Bursu sayfasındaki başvuru adımlarından ilerleyerek federasyon başkanlığına başvuru yapılması,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmesi yapılan başvurunuzun olumlu bulunması halinde tarafınıza düzenlenecek resmi belgenizi ve milli sporculuk belgenizi kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) ibraz etmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen spor alanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin Üniversitemizde tam burslu olarak öğrenim görmelerini amaçlayan bir sosyal girişim projesidir. Programa; Türkiye'deki bir lisede son sınıfta okumakta olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

2022-2023 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir.

Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgelerini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.
 • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz.
 • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır.

Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır.

Milli Sporcu Bursu’nun süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla dört yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programında eğitim görmeden doğrudan lisans programlarına başlayan öğrenciler için burs süresi en fazla dört akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür.

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Burslarla İlgili Detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız
YKS ile Yerleşen Öğrenciler

Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl başında belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır. Öğrenim ücreti, bir akademik yılı kapsar ve akademik takvimde güz-bahar dönemleri için ilan edilen ödeme tarihlerinde iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

2022-2023 akademik yılında YKS Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(1) Havacılık Yönetimi Pilotaj(2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (3) Otel Yöneticiliği(4)
Ücretli ₺205.000,00 ₺146.000,00 ₺165.000,00 ₺146.000,00 ₺125.000,00
%20 Destek Burslu (5) ₺164.000,00 - - ₺116.800,00 -
%50 İndirimli ₺102.500,00 ₺73.000,00 - ₺73.000,00 ₺62.500,00

 

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Uçuş ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücretleri öğrencilerin giriş yılına göre aşağıdaki gibidir;

 • 2022-2023 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2021-2022 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2020-2021 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2019-2020 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2018-2019 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2017-2018 girişli öğrenciler için KDV dahil 54.000 EURO.
 • 2016-2017 girişli öğrenciler için KDV dahil 45.090 EURO.
 • 2015-2016 girişli öğrenciler için KDV dahil 43.200 EURO.
 • 2013-2014 girişli öğrenciler için KDV dahil 27.000 EURO.
 • 2012-2013 ve öncesi girişli öğrenciler için KDV dahil 27.000 EURO.

(3) Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına kayıt olan tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımı ve bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2022-2023 akademik yılı için üniforma takımı ve bıçak seti ücret bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

(4) Otel Yöneticiliği lisans programına kayıt olan tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 3. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2022-2023 akademik yılı için üniforma takımı ücret bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

(5) Destek Bursu: Lisans programlarının (Pilotaj hariç) Ücretli kontenjanlarına Üniversite tarafından belirlenen başarı sıralamalarına göre ilk beş (5) tercihten yerleşen öğrencilere %20 oranında öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanacaktır.

2021-2022 akademik yılı ve öncesinde YKS, DGS, ÖSYM Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen mevcut öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS ile Yerleşen Öğrenciler
Yurt Dışından Öğrenciler (YDO)

Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl başında belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır. Öğrenim ücreti, bir akademik yılı kapsar ve akademik takvimde güz-bahar dönemleri için ilan edilen ödeme tarihlerinde iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu isteğe bağlı olup; ders almak isteyen öğrenciler yaz okulu için belirlenen öğrenim ücretini öderler. Öğrenim ücretlerine yurt, yemek, sağlık sigortası, vb ücretler dahil değildir.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

ABD Doları bazında belirlenen ücretlerin TL ödemelerinde T.C. Merkez Bankası tarafından bir iş günü önce belirlenen gösterge niteliğindeki alış kuru esas alınmaktadır.

Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanından (YDO) kabul edilen öğrenciler için giriş yılı bazında uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

Yurt Dışından Öğrenciler (YDO)