Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

2020 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir.

Başarı Sıralaması Nakit Burs (Aylık) Yemek Bursu (Aylık) Yurt Bursu* (Dönemlik)
İlk 100 1.800 TL 625 TL B Tipi Oda (2 Kişi Ortak Kullanımlı Bölmeli Oda)**
101 – 1000 1.250 TL 625 TL B Tipi Oda (2 Kişi Ortak Kullanımlı Bölmeli Oda)**
1.001 – 5.000 800 TL 625 TL C Tipi Oda (3 Kişilik Banyolu Standart Oda)**

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında başvuru yapmaları durumunda, yurt bursu yerine aylık 550 TL ulaşım desteği sağlanır.

(**) Bu tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir.

2020 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla giriş (kontenjan) bursları:

  • %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
  • %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.
Diplomalar Diploma Notu
IB 32 ve üzeri
ABITUR 2.3 veya daha iyi
MATURA 2.0 ve üstü
MATURİTA 80 ve üstü
Fransız Bakaloryası En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 
AP Programları En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim yükseltme olanağından yararlanamaz.

2020'ye Özel YENİ

2020 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yine aşağıda belirtilen başarı sıralamasından yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olma şartıyla, 25% oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. 

Yerleşilecek Program Yerleşilecek Burs Dilimi Yerleşilecek Başarı Sırası Limiti
Mimarlık Lisans (İngilizce) 25% İlk 150.000’den yerleşmek
Mimarlık Lisans (İngilizce) 0% İlk 200.000’den yerleşmek
Hukuk Lisans  0% İlk 125.000’den yerleşmek
Bilgisayar Mühendisliği Lisans 0% İlk 130.000’den yerleşmek
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 0% İlk 130.000’den yerleşmek
Endüstri Mühendisliği Lisans 0% İlk 130.000’den yerleşmek
Makina Mühendisliği Lisans 0% İlk 130.000’den yerleşmek
Psikoloji Lisans 0% İlk 250.000’den yerleşmek
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans 0% İlk 300.000’den yerleşmek

Destek Bursunun süre ve devam koşulları için lütfen "Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları" bölümünü okuyunuz.

Özyeğin Üniversitesi tarafından bir toplumsal sorumluluk girişimi olarak hayata geçirilen Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı; maddi yönden kısıtlı imkanlar sahip başarılı ve yetenekli gençlerimizin uluslararası nitelikte bir eğitim olanağına ulaşmasını, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulmasını ve her anlamda donanımlı yetişmesini amaçlıyor.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'na, Türkiye'deki bir lisede son sınıfta okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, TC vatandaşı üniversite adayları başvurabilir.

Adayların 2020 yılı YKS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültelerinde seçilen programın puan türünde ilk 20.000'e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Detaylı Bilgi

2020 YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin onaylı kopyasını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat gereği 2020 YKS ile Üniversitemiz burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleşerek kayıt olacak olan ve bakanlık tarafından belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcular için öğrenim ücreti muafiyeti bursu 100% olarak uygulanacaktır. Öğrencilerin ilgili alanlarda milli sporcu olduğunu gösterir belgelerini kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen spor alanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

2020-2021 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir.

Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgelerini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

  • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  
  • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 
  • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 
  • Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır. 

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Burslarla İlgili Detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayın.

Ücretler, her akademik yıl için yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir. 

 

Lisans Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

Yeni Öğrenciler

2020-2021 akademik yılında YKS Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(1) Havacılık Yönetimi Pilot Eğitimi(2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (3) Otel Yöneticiliği(4)
Burssuz 79.490,74 TL 53.773,15 TL 63.592,59 TL 53.773,15 TL 50.500 TL
%25 Burslu 59.618,06 TL 40.329,86 TL - 40.329,86 TL -
%50 Burslu 39.745,37 TL 26.886,58 TL - 26.886,58 TL 25.250 TL

 

Ödeme Tablosu'na buradan ulaşabilirsiniz.

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2020-2021 akademik yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur.  Uçuş ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

(3) 2020-2021 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2020-2021 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 362 TL, bıçak seti ücreti 695 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(4) 2020-2021 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2020-2021 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 324 TL olarak uygulanacaktır.

Ücretler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.