HAKKINDA

Hedefimiz Hukuk dünyasındaki gelişmelere cevap verebilen, ulusal ve uluslararası, karşılaştırmalı hukuk bilgi ve tecrübesine sahip, yeni hukuk alanlarında uzmanlaşan, bireylere ve topluma güven ve yön veren hukukçular yetiştirmektir.

"Hukuk, sosyal bilimler alanında, sorun çözmeyi, devleti biçimlendirmeyi ve en önemlisi insan onurunu gözetmekle kalmayıp bireyler için iyi bir yaşam alanı inşa etmeyi en çok hedefleyen bilim dalıdır. Özyeğin Üniversitesi'nde küreselleşmeyi azami dikkate alan; hem ulusal hukuku hem de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuku içeren fakültemizle, dünyaya ve insanlığa yararlı bilinçli gençler yetiştiriyoruz."

Prof. Dr. Yener ÜNVER

AKADEMİK PROGRAMLAR

HUKUK FAKÜLTESİ BROŞÜRÜ