HAKKINDA

Hedefimiz Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek çalışma alanına fayda sağlayan, teknolojik gelişmeleri, iş kollarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini yerel ve küresel boyutta takip eden, kuramsal bilgiyi uygulamayla harmanlayan, mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri hakkında bilgi sahibi olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırmacı ve girişimci, yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri kurabilecek donanımda, yeni nesil mühendisler yetiştirmektir.

"Hedefimiz, araştırmacı ve girişimci mezunlarımızın toplumun en çok aranan üyeleri olarak her zaman kendilerini takip eden mühendis nesiller için rol model olmalarıdır."

Prof. Dr. Taylan AKDOĞAN