HAKKINDA

Hedefimiz Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek çalışma alanına fayda sağlayan, teknolojik gelişmeleri, iş kollarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini yerel ve küresel boyutta takip eden, kuramsal bilgiyi uygulamayla harmanlayan, mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri hakkında bilgi sahibi olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırmacı ve girişimci, yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri kurabilecek donanımda, yeni nesil mühendisler yetiştirmektir.

"Devir, global geçerliliği olan bir konuda uzman olma devridir; dünyanın sorunlarını çözen takımlarda söz sahibi olan bir insan olma devridir; bükülüm yaratma devridir."

Prof. Dr. H. Fatih UĞURDAĞ